Acte normative incluse pe agenda sedintei de Guvern de miercuri, 11 martie
Politica

Acte normative incluse in sedinta de Guvern din 27 mai

Sedinta de Guvern de miercuri, 27 mai, are o agenda deosebit de incarcata. HotWeek.ro va prezinta mai jos proiectele de acte normative incluse pe agenda sedintei Guvernului Romaniei din data de 27 mai, sedinta care a inceput la ora 12.00.

I. PROIECTE DE LEGE

1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Tratatului între România şi Republica Kazahstan privind extrădarea, semnat la Bucureşti la 14 noiembrie 2014
2. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Tratatului între România şi Republica Kazahstan privind transferarea persoanelor condamnate, semnat la Bucureşti la 14 noiembrie 2014
3. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Tratatului privind asistenţa judiciară în materie penală între România şi Republica Kazahstan, semnat la Bucureşti la 14 noiembrie 2014
II. PROIECTE DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ

1. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind modalitatea de gestionare a vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz
2. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru completarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 şi modificarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare
3. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea art. 2 litera d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură

III. PROIECTE DE HOTĂRÂRI

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea „Strategiei naţionale de reintegrare socială a persoanelor private de libertate 2015-2019”
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea la Bucureşti, în perioada 07-11 iunie 2015, a Conferinţei Directorilor de Sisteme Penitenciare şi de Probaţiune (CDPPS) şi a Conferinţei Internaţionale EuroPris
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea temporară, pentru luna iunie a anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 239/2015 privind alocarea temporară, pentru luna aprilie a anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru programul Operaţional Creşterea Competitivităţii Economice (POSCCE)
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Anexei – Regulamentul de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiei publice specifice de inspector antifraudă în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 677/2013
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Comercială „ROMAERO” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului
6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune „CNCIR” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului
7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Comercială „IAR” – S.A. Braşov, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului
8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Comercială „UM ORĂŞTIE” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului
9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi a acestora (STĂUCENI)
10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi a acestora (PĂLTINIŞ)
11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar şi schimbarea unităţii de administrare pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Cluj
12. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1867/2005 privind stabilirea cuantumului şi condiţiilor de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cadrelor militare în activitate din Ministerul Apărării Naţionale
13. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1915/2006, cu modificările ulterioare
14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru unele unităţi din subordine
15. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea sumei din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2015 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A.
16. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acţiunea de protocol cu caracter deosebit „Organizarea de către Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri a reuniunii Consiliului de Administraţie şi a Adunării Generale a Asociaţiei Europene a Artizanatului şi a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (UEAPME)” care se va desfăşura la Bucureşti la data de 10 iunie 2015
17. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice pentru plata titlurilor executorii corespunzătoare primelor două tranşe aferente anului 2016
18. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Comercială „Antibiotice” S.A. Iaşi, societate comercială aflată sub autoritatea Ministerului Sănătăţii
19. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Regiei Autonome ”Editura Didactică şi Pedagogică”, regie aflată în coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice
20. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
21. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind schimbarea denumirii Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale al Academiei Române
22. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, pentru finanţarea unor cheltuieli ale Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă
23. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea înfiinţării pe lângă Institutul Cultural Român a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii
24. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind organizarea la Bucureşti a celei de-a 42-a reuniuni bianuale a Platformei Europene a Autorităţilor de Reglementare în Domeniul Audiovizual (European of Regulatory Authorities) în România în perioada 28-30 octombrie 2015
25. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare şi valorificare a activelor statului pe anul 2015 al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului
26. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulilor privind accesul şi circulaţia navelor şi ambarcaţiunilor pe canalele şi lacurile interioare din perimetrul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”
27. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea datelor de inventar ale bunului imobil cu nr. MFP 64109 înscris în anexa nr.12 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
28. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr.1357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava
29. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor – Regia Naţională a Pădurilor ROMSILVA în domeniul public al comunei Spanţov, judeţul Călăraşi
30. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, trecute în domeniul public al statului, situate în municipiul Braşov, judeţul Braşov

IV. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Negocierea şi semnarea Protocolului de cooperare între Ministerul Afacerilor Interne din România şi Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova în domeniul formării personalului
2. MEMORANDUM cu tema: Redirecţionarea fondurilor alocate pentru proiectul de asistenţă privind asigurarea familiilor vulnerabile din R. Moldova cu cărbune pe durata iernii 2014-2015
3. MEMORANDUM cu tema: Negocierea şi semnarea Memorandumului de Înţelegere între Ministerul Energiei, Comerţului, Industriei şi Turismului din Republica Cipru şi Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri din România privind cooperarea în sectorul energetic
4. MEMORANDUM cu tema: Deblocarea sumei de 3.000 mii lei din bugetul alocat Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, capitolul 86.01 ”Cercetare dezvoltare în domeniul economic”, titlul 55 ”Alte transferuri”, art.55.01 ”Transferuri interne”, alineatul 55.01.49 ”Transferuri pentru finanţare cercetare în domeniul economic”

Related posts

Sebastian Ghita face noi dezvaluiri despre sistem si generalul SRI Florian Coldea

Delia Ion

Reuseste PNL sa raspunda solicitarilor strazii prin nominalizarea lui Ludovic Orban candidat la Primaria Capitalei?

Lucy Ionesco

Dragnea il ironizeaza pe Iohannis pe adresa privind sefia SIE: O sa o citesc pana voi intelege, poate e nevoie de o dezbatere

Ioana Badulescu

Lasa un comentariu

Prin continuarea navigării pe hotweek.ro, confirmaţi că acceptaţi utliizarea fişierelor tip cookies sau tehnologii asemănătoare pentru a analiza traficul şi a vă propune funcţionalităţi sociale, conţinut şi eventuale publicităţi personalizate. Accept Mai mult