Viata bate filmul

ADMITERE 2016 la Scoala de Politie Vasile Lascar. Precizari utile pentru candidati

ADMITERE 2016 SCOALA DE POLITIE VASILE LASCAR – Emotii pentru cei care sustin examenul de admitere in institutiile de formare profesionala ale Ministerului Afacerilor Interne (MAI) si in alte institutii care pregatesc personal pentru M.A.I. HotWeek va prezinta mai jos tot ce trebuie sa stie candidatii despre Admiterea 2016 la Scoala de Politie Vasile Lascar, inclusiv conditiile si criteriile specifice privind recrutarea candidatilor.

PROFILUL CANDIDATULUI LA INSTITUŢIILE ŞI UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT CARE PREGĂTESC PERSONAL PENTRU MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Recrutarea candidaţilor pentru admiterea la instituţiile şi unităţile de învăţământ care pregătesc personal pentru MAI reprezintă activitatea de atragere a persoanelor care îndeplinesc condiţiile şi criteriile prevăzute de reglementările legale în vigoare, necesare formării profesionale şi îndeplinirii sarcinilor şi solicitărilor în domeniul ocupaţional specific.

ADMITERE 2016 SCOALA DE POLITIE VASILE LASCAR: Recrutarea candidaţilor se realizează cu respectarea următoarelor principii: – Centrarea pe solicitant, prin respectarea dreptului la informare al candidatului, ca beneficiar direct al procesului de recrutare, potrivit opţiunii şi aptitudinilor personale; – Echitate şi nediscriminare – asigurarea accesului la informaţii a tuturor categoriilor interesate pentru o carieră în MAI; – Calitate şi eficienţă – recrutarea persoanelor orientate vocaţional pentru MAI în vederea înregistrării unei concurenţe cât mai mari la admitere; – Planificare, structuralitate şi coerenţă a activităţilor – întocmirea unui plan de recrutare, participarea la diferite evenimente şi activităţi de promovare a ofertelor educaţionale în unităţi de învăţământ, cluburi sportive, târguri educaţionale etc.; utilizarea şi valorificarea resurselor disponibile – pliante, broşuri, site-uri oficiale, sesiuni de prezentare; – Răspundere privind îndeplinirea condiţiilor şi criteriilor prevăzute de actele normative în vigoare de către potenţialii candidaţi; – Transparenţa – asigurarea vizibilităţii procedurilor de recrutare şi selecţie; – Integritatea profesională.

Iti recomandam: ADMITERE ACADEMIA DE POLITIE 2016. Inscrieri la Facultatea de Politie, Jandarmi si Pompieri

ADMITERE UB 2016. Concurenta mare la Limbi Moderne, Administrarea Afacerilor, Geografie si Cibernetica economica

 

ADMITERE 2016 SCOALA DE POLITIE VASILE LASCAR. Pentru identificarea candidaţilor orientaţi profesional sunt urmărite o serie de caracteristici:

Caracteristici: Comunicativ/ aspect plăcut/exprimare clară, fluentă, cu grad de spontaneitate şi participare la conversaţie argumentând împotriva sau în favoarea unui punct de vedere; atitudine politicoasă şi răbdătoare, receptivitate faţă de problemele sociale, rezistenţa la posibilele influenţe negative ale mediului etc.

Nivel de dezvoltare cognitiv-aptitudinal: Orientarea spre cunoaştere, studiu, valorificarea şi prelucrarea informaţiilor, capacităţi logice, judecăţi şi raţionamente pertinente, flexibilitatea gândirii, înclinaţie spre rezolvarea diferitelor probleme şi iniţiativă în soluţionarea acestora, calităţi analitice şi sintetice, memorie, posibilitatea detalierii anumitor evenimente/incidente, simţ practic, bună coordonare a activităţilor, orientare în spaţiu şi timp etc.

Starea generală a sănătăţii: Îndeplinirea criteriilor şi a baremelor medicale şi psihologice. Fisa medicală de tip MAI încheiată cu avizul „Apt medical pentru admitere”, Aviz psihologic „Apt” eliberat de Centrul de Psihosociologie al MAI.

Îndeplinirea criteriilor de resurse umane pentru MAI: Inexistenţa semnelor particulare sau tatuajelor neacoperite de vestimentaţie; Capacitate deplină de exerciţiu; Înălţime minimă de 1,60 m femei, 1,65 m bărbaţi/ 1,60 m specialitatea marină; Vârstă (militari) – până la 27 de ani împliniţi în anul participării la concurs – învăţământ cu frecvenţă; 40 ani – frecvenţă redusă; Media la purtare – cel puţin media generală 8,00

Pregătirea fizică: Îndeplinirea baremelor privind evaluarea aptitudinilor fizice: viteză, forţă, echilibru, rezistenţă Calităţi necesare viitorilor candidaţi: capacitate de comunicare, rezistenţa la efort, conduită şi comportament moral, dorinţa de promovare a valorilor sociale şi morale, spirit de echipă, implicarea în asigurarea respectării regulilor şi legii, corectitudine în îndeplinirea sarcinilor, spirit de dreptate, rezistenţa la stres, interese privind rezolvarea unor probleme ale comunităţii, deschidere faţă de problematica şi principiile integrării europene, încredere în forţele proprii, cunoaşterea şi respectarea drepturilor omului, simţ civic etc.

Concursul de admitere se organizează pe facultăţi, în conformitate cu Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de licenţă în facultăţile Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” în anul 2016.

FACULTATEA DE POLIŢIE pregăteşte ofiţeri de poliţie şi ofiţeri de penitenciare, conform locurilor aprobate anual, la specializarea/ Programul de studii universitare de licenţă „Ordine şi siguranţă publică”, cu durata de 3 ani (180 de credite transferabile); domeniul de licenţă “Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, forma de învăţământ cu frecvenţă. Facultatea de Poliţie asigură şi forma de învăţământ cu frecvenţă redusă a programului de studii menţionat pentru agenţii/ subofiţerii şi maiştrii militari din cadrul M.A.I.

FACULTATEA DE POLIŢIE DE FRONTIERĂ pregăteşte ofiţeri de poliţie de frontieră conform locurilor aprobate anual, la specializarea/ Programul de studii universitare de licenţă „Ordine şi siguranţă publică”, cu durata de 3 ani (180 de credite transferabile); domeniul de licenţă “Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, forma de învăţământ cu frecvenţă.

FACULTATEA DE JANDARMI pregăteşte ofiţeri de jandarmi, conform locurilor aprobate anual, la specializarea/ Programul de studii universitare de licenţă „Ordine şi siguranţă publică”,cu durata de 3 ani (180 de credite transferabile); domeniul de licenţă “Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, forma de învăţământ cu frecvenţă.

FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE ŞI ADMINISTRATIVE asigură pregătirea prin următoarele programe universitare de licenţă: – „Drept”, cu durata de 4 ani (240 de credite transferabile); domeniul de licenţă “Drept”, forma de învăţământ cu frecvenţă; – „Drept”, cu durata de 4 ani (240 de credite transferabile); domeniul de licenţă “Drept”, forma de învăţământ la distanţă (locuri cu taxă, pentru ofiţeri ai MAI; program autorizat provizoriu); – „Administraţie publică”, cu durata de 3 ani (180 de credite transferabile); domeniul de licenţă ”Ştiinţe administrative”, forma de învăţământ cu frecvenţă, locuri cu taxă, personal civil; program autorizat provizoriu.

FACULTATEA DE POMPIERI pregăteşte ofiţeri de pompieri la specializarea/ Programul de studii universitare de licenţă “Instalaţii pentru construcţii – pompieri”, cu durata de 4 ani (240 de credite transferabile), domeniul de licenţă „Ingineria instalaţiilor”, forma de învăţământ cu frecvenţă.

FACULTATEA DE ARHIVISTICĂ pregăteşte specialişti în domeniul de licenţă “Istorie”, specializarea/ Programul de studii universitare de licenţă „Arhivistică”, cu durata de 3 ani (180 de credite transferabile), forma de învăţământ cu frecvenţă. Absolvenţii Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” sunt repartizaţi, la finalizarea studiilor, în structurile operative ale Ministerului Afacerilor Interne în funcţie de nevoile beneficiarilor, medii şi opţiuni, în domeniul pentru care au fost pregătiţi sau la structuri din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, conform protocoalelor/ acordurilor încheiate. Excepţie fac absolvenţii Facultăţii de Arhivistică ce ocupă posturi prin concurs în sistemul Arhivelor Naţionale şi absolvenţii specializării/ Programului de studii universitare de licenţă Administraţie publică. Instituţia de învăţământ asigură pregătirea studenţilor în condiţii moderne, la înalte standarde academice şi colaborează permanent cu beneficiarii, structurile de specialitate din cadrul MAI, instituţii similare din ţară şi străinătate.

Condiţii şi criterii specifice privind recrutarea candidaţilor

Pentru a participa la concursurile de admitere la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne şi pe locurile M.A.I. la alte instituţii de învăţământ, candidaţii trebuie să îndeplinească, conform Ordinului m.a.i. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, următoarele condiţii şi criterii specifice:

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România; b) să cunoască limba română scris şi vorbit; c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu; d) să fie declaraţi „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihic; e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi în cursul anului în care participă la concurs; f) să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat; g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate; h) să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea ; i) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani; j) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege; k) să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniţi în anul participării la concurs, pentru candidaţii pe locurile destinate formării iniţiale a personalului militar şi pe locurile MAI la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale, 23 de ani împliniţi în cursul anului 2016 pentru candidaţii la Academia de Informaţii „Mihai Viteazul”; l) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 8,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului; m) să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ; n) să aibă înălţimea de minimum 1,65 m bărbaţii şi 1,60 m femeile,respectiv de minimum 1,60 metri în cazul candidaţilor pentru instituţiile de formare a ofiţerilor şi agenţilor de poliţie de frontieră pentru specializarea marină.

Stiri pe aceeasi tema

MIREASA PENTRU FIUL MEU, 25 IULIE 2016. Ionut si Loredana s-au casatorit in weekend! FOTO

Cristiana Petrariu Bota

HOROSCOP 22 FEBRUARIE 2018. Predictii astrale pentru ziua de joi!

Delia Ion

BILETUL ZILEI 16 OCTOMBRIE 2015. Derby cu goluri in campionatul Ucrainei

Delia Ion

Lasa un comentariu

Prin continuarea navigării pe hotweek.ro, confirmaţi că acceptaţi utliizarea fişierelor tip cookies sau tehnologii asemănătoare pentru a analiza traficul şi a vă propune funcţionalităţi sociale, conţinut şi eventuale publicităţi personalizate. Accept Mai mult