Cod de conduita

Lucy Ionesco

Prevederile politicii editoriale si a Codului Deontologic liber consimtite de jurnalistii HotWeek.ro:

Interesul public

Notiunea interes public va fi inteleasa pornind de la urmatoarele premise:

Orice chestiune care afecteaza viata comunitatii, este de interes public. Aceasta nu se rezuma numai la aspectele politice, ci include orice alta imprejurare care prezinta interese pentru comunitate.
Interesul public nu priveste doar ceea ce autoritatile considera ca este de interes public.

Modul in care functioneaza si actioneaza guvernul, autoritatile ori institutiile publice, precum si orice alta entitate care utilizeaza bani publici sau care afecteaza interesul comunitatii este de interes public major.

Toate actiunile, omisiunile, gesturile si cuvintele demnitarilor, politicienilor si ale tuturor functionarilor publici legate de exercitarea funtiei lor sunt de interes public major. Viata privata a acestora este de interes public, atunci cand are relevanta pentru exercitarea functiei.

Avand in vedere contributia autoritatilor la gestionarea puterii si a serviciilor publice, critica adusa acestora se bucura de un interes public major.

Atunci cand nu exista un interes public evident, libertatea de exprimare nu poate fi limitata decat de interesul protejarii unui alt drept fundamental.

Orice informatii privind incalcarea drepturilor omului – asa cum sunt acestea definite in documentele internationale ratificate de Romania – sunt de interes public major.

1. Rolul Jurnalistului
1.1. Jurnalistul este dator sa exercite dreptul inviolabil la libera exprimare, in virtutea dreptului publicului de a fi informat. Jurnalistul se bucura de o protectie sporita in exercitarea acestui drept datorita rolului vital, de aparator al valorilor democratice, pe care presa il indeplineste in societate.

1.2. Jurnalistul este dator sa caute sa respecte si sa comunice faptele – asa cum acestea pot fi cunoscute prin verificari rezonabile – in virtutea dreptului publicului de a fi informat.

1.3. Jurnalistul este dator sa exprime opinii pe o baza factuala. In relatarea faptelor si a opiniilor, jurnalistul va actiona cu buna credinta.

1.4. Jurnalistul este dator sa semnaleze neglijenta, injustitia si abuzul de orice fel.

1.5. In demersul sau de a informa publicul, jurnalistul este dator sa reflecte societatea in ansamblul si diversitatea ei, acordand acces in presa si opiniilor minoritare si individuale.
Publicul are dreptul sa cunoasca nu numai informatiile si ideile primite favorabil sau cu indiferenta ori considerate inofensive, dar si pe acelea care ofenseaza, socheaza sau deranjeaza.
Acestea sunt cerinte ale pluralismului, tolerantei si spiritului deschis, fara de care nu exista societate democratica.

1.6. Profesia de jurnalist implica drepturi si obligatii, libertati si responsabilitati.

2. Conduita profesionala
2.1. Respectarea drepturilor omului. In exercitarea rolului sau de garant al democratiei, presa are datoria primordiala de a respecat drepturile omului. Astfel:

2.1.1. Jurnalistul este dator sa respecte prezumtia de nevinovatie.

2.1.2. Jurnalistul este dator sa respecte viata privata a persoanei (inclusiv aspectele care tin de familie, domiciliu si corespondenta). Amestecul in viata privata este permis atunci cand interesul public de a afla informatia prevaleaza. In acest context, este irelevant daca o persoana publica a dorit sau nu sa dobandeasca aceasta calitate. O activitate nu este privata doar pentru motivul ca nu este desfasurata in public.

2.1.3. Jurnalistul este dator sa tina cont de interesul legitim al minorului. El va proteja identitatea minorilor implicati in infractiuni, ca victime sau ca autori, cu exceptia situatiei in care interesul public cere ca acestia sa fie identificati, sau la solicitarea expresa a parintilor sau a reprezentantilor lor legali, in vederea protejarii interesului superior al minorului.

2.1.4. Identitatea victimelor accidentelor, calamitatilor, infractiunilor, cu precadere cele ale agresiunilor sexuale, nu trebuie sa fie dezvaluita, cu exceptia situatiei in care exista acordul acestora sau cand un interes public major prevaleaza. De acelasi regim beneficiaza si persoanele defavorizate (bolnavi, persoane cu dizabilitati, refugiati etc.).

2.1.5. Jurnalistul este dator sa nu discrimineze nici o persoana pe motive de rasa, etnie, religie, sex, varsta, orientare sexuala ori dizabilitati si sa nu instige la ura si violenta atunci cand relateaza fapte sau isi exprima opiniile.

2.2. Regulile redactarii.
2.2.1. Informatia trebuie delimitata clar de opinii. Jurnalistul va face demersuri rezonabile in acest sens.

2.2.2. Jurnalistul va verifica informatiile in mod rezonabil inainte de a le publica, si va exprima opinii pe o baza factuala. Informatiile vadit neadevarate sau cele despre care jurnalistul are motive temeinice sa creada ca sunt false, nu vor fi publicate.

2.2.3. In chestiunile despre care relateaza, jurnalistul trebuie sa faca eforturi pentru a prezenta punctele de vedere ale tuturor partilor implicate.

2.2.4. Jurnalistul va respecta in redactare regulile citarii. In cazul citarii partiale a unei persoane, jurnalistul are obligatia de a nu denatura mesajul acelei persoane.

2.3. Protectia surselor
2.3.1. Jurnalistul are obligatia de a pastra confidentialitatea acelor surse care solicita sa isi pastreze anonimatul sau a acelor surse a caror dezvaluire le poate pune in pericol viata, integritatea fizica si psihica sau locul de munca.

2.4. Colectarea informatiilor
2.4.1. Jurnalistul va obtine informatii in mod deschis si transparent. Folosirea tehnicilor speciale de investigatie este justificata atunci cand exista un interes public si cand informatiile nu pot fi obtinute prin alte mijloace. Se recomanda ca utilizarea tehnicilor speciale de investigatie sa fie mentionata explicit in momentul publicarii informatiilor.

2.5. Abuzul de statut
2.5.1. Folosirea statutului de jurnalist pentru a obtine beneficii personale sau in favoarea unor terte parti constituie o grava incalcare a normelor etice si este inacceptabila.

2.5.2. Jurnalistul nu va accepta daruri in bani sau in natura sau orice alte avantaje care ii sunt oferite in considerarea statutului sau profesional.

2.5.3. Jurnalistul va evita sa se afle intr-o situatie de conflict de interese. Se recomanda separarea activitatilor editoriale ale jurnalistului de cele politice si economice.

2.6. Independenta
2.6.1. Jurnalistul isi va exercita profesia conform propriei sale constiinte si in acord cu principiile prevazute de Statutul Jurnalistului si de prezentul Cod.

2.7. Corectia erorilor. Dreptul la replica
2.7.1. Jurnalistul va corecta cu promptitudine orice eroare care apare in materialele sale. Acolo unde considera necesar, jurnalistul poate sa publice si scuze.

2.7.2. Dreptul la replica se acorda atunci cand cererea este apreciata ca fiind indreptatita si rezonabila.

3. Drepturile Jurnalistului
3.1. Jurnalistul este protejat de tratatele si conventiile internationale la care Romania este parte si care garanteaza libertatea de exprimare si liberul acces la informatii, precum si la toate sursele de informare.

3.2. Jurnalistul are dreptul de a se opune cenzurii de orice fel.

3.3. Protectia secretului profesional si a confidentialitatii surselor este in egala masura un drept, dar si o obligatie a jurnalistului.

3.4. Jurnalistul are dreptul de a refuza orice demers jurnalistic impotriva principiilor eticii jurnalistice sau a propriilor convingeri. Aceasta libertate deriva din obligatia jurnalistului de a informa publicul cu buna credinta.

3.5. In virtutea bunei practici de separare a activitatilor economice de cele editoriale, jurnalistul are dreptul de a refuza sa atraga contracte de publicitate sau sponsorizare pentru institutia de presa la care lucreaza.

3.6. Jurnalistul se bucura, conform legii, de protectia drepturilor de autor.

3.7. Jurnalistul isi afirma dreptul de a fi aparat de catre institutia de presa unde isi exercita profesia, precum si de catre asociatia profesionala or sindicala care ii reprezinta interesele impotriva oricarei presiuni exercitate contra sa, de natura sa determine o incalcare a conduitei profesionale prevazute de Statutul Jurnalistului si de prezentul Cod Deontologic.