Colegiul Universitar Spiru Haret organizeaza preinscrieri online la trei domenii de studii: Sanitar, Productie Media si Informatica

Ioana Badulescu
By Ioana Badulescu februarie 4, 2018 22:20

Colegiul Universitar Spiru Haret organizeaza preinscrieri online la trei domenii de studii: Sanitar, Productie Media si Informatica

Colegiul Universitar Spiru Haret, instituţie de învăţământ terţiar (postliceal), parte a Universităţii Spiru Haret, organizează preînscrieri online în perioada 1 februarie- 14 iunie 2018. Viitorii cursanţi care optează să se preînscrie sunt scutiţi de taxa de înscriere.

Instituţia oferă calificări profesionale de actualitate în domenii dinamice şi atractive, precum Sanitar, Producţie Media şi Informatică, vizând totodată dezvoltarea şi altor arii profesionale de interes.

Domeniul Sanitar pune la dispoziţia cursanţilor următoarele calificări:

Asistent medical generalist;
Durata studiilor: 3 ani;
Bucureşti: 90 locuri – învăţământ cu frecvenţă (IF) Craiova: 120 locuri – învăţământ cu frecvenţă (IF)

Asistent medical balneofiziokinetoterapie şi recuperare;
Durata studiilor: 3 ani;
Bucureşti: 90 locuri – învăţământ cu frecvenţă (IF) Craiova: 120 locuri – învăţământ cu frecvenţă (IF)

Domeniul Producţie Media dispune de următoarele calificări:

Asistent regizor artistic; Durata studiilor: 2 ani – 18 module; 30 locuri – învăţământ cu frecvenţă (IF)
Editor de imagine; Durata studiior: 2 ani – 19 module; 30 locuri – învăţământ cu frecvenţă (IF)
Cameraman-fotoreporter; Durata studiior: 2 ani – 19 module; 30 locuri – învăţământ cu frecvenţă (IF)
Asistent producător film-TV; Durata studiior: 1 an – 10 module; 30 locuri – învăţământ cu frecvenţă (IF) Operator sunet; Durata studiior: 1 an – 9 module; 30 locuri – învăţământ cu frecvenţă (IF)
Tehnician iluminare filmare; Durata studiior: 1 an – 9 module; 30 locuri – învăţământ cu frecvenţă (IF)

Domeniul INFORMATICĂ

Analist programator; Durata studiilor: 2 ani; 60 locuri – învăţământ cu frecvenţă (IF)
Administrator reţele locale şi de comunicaţii; Durata studiilor: 2 ani; 60 locuri – învăţământ cu frecvenţă (IF)
Tehnician echipament de calcul; Durata studiilor: 2 ani; 30 locuri – învăţământ cu frecvenţă (IF)
Tehnician infrastructură reţele de telecomunicaţii; Durata studiilor: 3 semestre; 30 locuri – învăţământ cu frecvenţă (IF)

Ulterior preînscrierii online, candidaţii sunt obligaţi să parcurgă etapele propriu-zise ale procesului de admitere în cadrul Colegiului Universitar Spiru Haret. Admiterea are loc în intervalul 15 iunie-15 septembrie 2018.Ulterior obţinerii calificativului ”ADMIS”, li se va deduce taxa de înscriere din prima rată de şcolarizare. Programele de instruire şi certificare puse la dispoziţia viitorilor cursanţi de Colegiul Universitar Spiru Haret sunt recunoscute la nivel european, asigurând resurse umane competente.

Dinamica joburilor este diferită faţă de acum 10 ani, iar nevoia de specialişti în domeniile Sanitar, Producţie Media şi Informatică s-a mărit pe parcursul ultimilor ani, acestea fiind într-o continuă ascensiune, tendinţă vizibilă şi în oportunităţile existente pe piaţa muncii. Mai multe informaţii se pot obţine la adresa de email colegiuluniversitar@spiruharet.ro, la numărul de telefon 021 314 00 75 INTERIOR 206, 0721 808 577 sau pe pagina https://www.facebook.com/ColegiulUniversitarSpiruHaret/.

loading...
loading...

Comentarii

Nu sunt comentarii!

Fii primul care adauga unul.