DECLARATII FEBRUARIE 2016. Ce declaratii fiscale trebuie depuse cu termen in februarie 2016
Economie

DECLARATII FEBRUARIE 2016. Ce declaratii fiscale trebuie depuse cu termen in februarie 2016

DECLARATII FISCALE FEBRUARIE 2016.  HotWeek.ro vine in sprijinul celor care au de indeplinit obligatii declarative sau de plata in a doua parte a lunii februarie 2016 si va prezinta mai jos lista cu declaratii fiscale alaturi de termenele stabilite de ANAF pentru jumatatea lunii februarie. Puteti afla si categoriile de contribuabili care trebuie sa depuna declaratiile in februarie 2016.

Joi, 25 februarie

OBLIGATIA – Depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata la bugetul de stat Formular 100

– lunar
– alte termene

Cine depune?

Contribuabilii prevazuti in OPANAF 1950/2012, Anexa 6, cap. I, subcap. 1, par. 1.1

Contribuabilii prevazuti in OPANAF 1950/2012, Anexa 6, cap. I, subcap. 1, par. 1.3

Temei legal: OPANAF 1950/2012

Joi, 25 februarie

OBLIGATIA – Declararea si plata impozitului pe profit pe anul precedent Formular 101

Cine depune?

Organizatiile nonprofit

Contribuabilii care obtin venituri majoritare din cultura cerealelor, a plantelor tehnice si a cartofului, pomicultura si viticultura

Temei legal:

Legea 227/2015 art.41 alin.(5) lit.a)
OPANAF 1950/2012

Legea 227/2015 art.41 alin.(5) lit.b)
OPANAF 1950/2012

OBLIGATIA – Depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate pentru luna precedenta Formular 112

Cine depune?

Persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, institutiile prevazute la art.136 lit. d) – f) din Legea nr.227/2015 precum si persoanele fizice care realizeaza in Romania venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intra sub incidenta legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte.

Persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori, precum si entitatile asimilate angajatorului, care au calitatea de platitori de venituri din activitati dependente.

Institutiile publice care calculeaza, retin, platesc si suporta contributii sociale obligatorii in numele asiguratului.

Orice platitor de venituri de natura salariala sau asimilate salariilor

Temei legal:

Legea 227/2015 art.147 alin.(1) si alin.(2)
OMFP 1045/2012

Joi, 25 februarie

OBLIGATIA – Depunerea Declaratiei privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania pentru luna precedenta Formular 224

Cine depune?

Persoanele fizice care obtin salarii din strainatate pentru activitati in Romania si persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania

Temei legal:

Legea 227/2015 art. 82 alin.(2)
OPANAF 3622/2015

Joi, 25 februarie

Depunerea Decontului de taxa pe valoarea adaugata Formular 300

Cine depune?

Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr.227/2015
Lunar, trimestrial, semestrial, anual – dupa caz (vezi instructiunile de completare din formular)

Temei legal:

Legea 227/2015 art.323 alin.(1)
OPANAF 1790/2012

Joi, 25 februarie

Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adaugata pentru luna precedenta Formular 301

Cine depune?

Persoanele mentionate in instructiunile de completare a formularului, pentru fiecare sectiune.

Legea 227/2015 art.324 alin.(2)
OPANAF 30/2011

Joi, 25 februarie

Depunerea Cererii privind utilizarea ca perioada fiscala pentru TVA a semestrului sau anului calendaristic pentru anul curent Formular 306

Cine depune?

Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art.316 din Legea nr.227/2015.

Temei legal: OPANAF 6/2010

Depunerea Declaratiei privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugata Formular 307

Persoanele impozabile prevazute la art.280 alin.(6), art.270 alin.(7), art.310 alin.(7), art.316 alin.(11) lit.a) – e) si g) din Legea nr.227/2015

OPANAF 2223/2013

Joi, 25 februarie

Depunerea Declaratiei privind taxa pe valoarea adaugata colectata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art.153 alin.(9) lit.a) – e), lit.g) sau lit.h) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal Formular 311

Cine depune?

Persoanele impozabile al caror cod de TVA a fost anulat conf. Art. 316 alin. (11) lit. a) – e), lit g) lit. h) din Legea nr.227/2015 si care efectueaza in perioada in care nu au cod valid de TVA, livrari si/sau achizitii /prestari de bunuri/ servicii care sunt obligate la plata TVA

Temei legal:

OPANAF 632/2015

Joi, 25 februarie

Depunerea Declaratiei recapitulative privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare de bunuri pentru luna precedenta Formular 390 VIES

Cine depune?
Contribuabilii inregistrati in scopuri de TVA conform art. 316 sau art.317 din Legea nr.227/2015

Temei legal:
Legea 227/2015 art. 325
OPANAF 3162/2011

Joi, 25 februarie

Depunerea Declaratiei informative privind livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate in anul …, pentru anul precedent Formular 392A

Cine depune?

Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr.227/2015 a caror cifra de afaceri efectiv realizata la finele anului calendaristic este inferioara sumei de 220.000 lei

Temei legal:
Legea 227/2015 art.324 alin.(4)
OPANAF 93/2014

Joi, 25 februarie

Depunerea Declaratiei informative privind livrarile de bunuri, prestarile de servicii si achizitiile efectuate in anul …, pentru anul precedent Formular 392B

Cine depune?

Persoanele impozabile neinregistrate in scopuri de TVA conform art.316 din Legea nr.227/2015, a caror cifra de afaceri realizata la finele anului calendaristic, excluzand veniturile din vanzarea de bilete de transport international rutier de persoane, este inferioara sumei de 220.000 lei

Temei legal:
Legea 227/2015 art.324 alin.(5)
OPANAF 93/2014

Joi, 25 februarie

Depunerea Declaratiei informative privind veniturile obtinute din vanzarea de bilete pentru transportul rutier international de persoane, cu locul de plecare din Romania in anul …, pentru anul precedent Formular 393

Cine depune?

Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr.227/2015, care in cursul anului precedent au prestat servicii de transport international de persoane

Temei legal:

Legea 227/2015 art.324 alin.(6)
OPANAF 93/2014

Joi, 25 februarie

Depunerea Declaratiei informative privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA Formular 394

Cine depune?

Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania, conform art.316 din Legea nr.227/2015, obligate la plata taxei conform art.307 alin.(1), (2), (6) si (7) din Legea nr.227/2015, pentru operatiuni impozabile in Romania conform art.268 alin.(1) din Legea nr.227/2015.
Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania, conform art.316 din Legea nr.227/2015, care realizeaza in Romania, de la persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania, achizitii de bunuri sau servicii taxabile.

OPANAF 3769/2015

Joi, 25 februarie

Plata impozitului retinut la sursa in luna precedenta

Cine depune?

Platitorii urmatoarelor venituri:
– din drepturi de proprietate intelectuala;
– din contracte/conventii civile si de agent;
– expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara;
– obtinute de o persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica care nu genereaza o persoana juridica;
– din premii si jocuri de noroc;
– obtinute de nerezidenti;
– din alte surse Legea 227/2015 art.72 alin.(3), art.73 alin.(1) si (4), art.110 alin.(6), art.115 alin.(3), art.224 alin.(5) si (6)

Joi, 25 februarie

Depunerea notificarii pentru incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare Formular 097

Persoanele impozabile care depasesc plafonul de 2.250.000 lei;
Persoanele impozabile care renunta la aplicarea sistemului TVA la incasare. OPANAF 3884/2013

Luni, 29 februarie

Depunerea Declaratiei informative privind impozitul retinut si platit pentru veniturile cu regim de retinere la sursa/venituri scutite, pe beneficiari de venit nerezidenti pentru anul precedent

Cine depune?

Platitorii veniturilor care au obligatia sa retina la sursa impozitul pe venitul nerezidentilor

Temei legal:

Legea 227/2015 art.231 alin.(1)

Luni, 29 februarie

Depunerea Declaratiei anuale privind impozitul pe reprezentante

Cine depune?

Persoanele juridice din strainatate care au deschis o reprezentanta in Romania

Temei legal:

Legea 227/2015 art.237 alin.(2)
OMFP 460/2004

Luni, 29 februarie

Depunerea Declaratiei informative privind impozitul retinut la sursa si castigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit pentru anul precedent Formular 205

Cine depune?

Platitorii de venituri care au obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului pe veniturile cu regim de retinere la sursa, conform titlului IV din Legea nr.227/2015 precum si intermediari, societati de administrare a investitiilor, in cazul rascumpararii de titluri de participare la fondurile deschise de investitii, sau alti platitori de venit, dupa caz, pentru castiguri/pierderi realizate de persoanele fizice, aferente tranzactiilor cu titluri de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise.

Temei legal:

Legea 227/2015 art. 132 alin. (2)
OPANAF 3883/2013

Luni, 29 februarie

Depunerea Declaratiei informative privind veniturile din economii obtinute din Romania de persoanele fizice rezidente in state membre ale Uniunii Europene, tari terte si teritorii dependente sau asociate pentru platile facute in anul precedent Formular 400.

Cine depune?

Platitorii de venituri din economii obtinute din Romania de persoanele fizice rezidente in state membre ale Uniunii Europene, tari terte si teritorii dependente sau asociate

Temei legal:

Legea 227/2015. art.231
OMEF 564/2007

Luni, 29 februarie

Depunere Declaratiei informative privind veniturile de natura salariala sau asimilate salariilor, inclusiv remuneratiile administratorilor si ale altor persoane asimilate acestora, rezidenti ai altor state membre ale Uniunii Europene, realizate in Romania pentru anul precedent Formularul 402

Cine depune?

Platitorii veniturilor de natura salariala sau asimilate salariilor/remuneratiilor administratorilor si ale altor persoane asimilate acestora, denumiti in continuare entitati raportoare, care au obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului pe veniturile din astfel de remuneratii.

OPANAF 2727/2015

Luni, 29 februarie

Depunerea Declaratiei informative privind produsele de asigurari de viata contractate de rezidenti ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul Romaniei pentru anul precedent Formularul 403

Cine depune?
Asiguratorii, definiti conform Legii nr.32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

Temei legal: OPANAF 2727/2015

Sursa: ANAF

Stiri pe aceeasi tema

ANAF a facut un anunt important privind casele de marcat

Cristiana Petrariu Bota

Formularul 600 – Cine trebuie sa depuna Formularul 600 si cum poate fi depus fara deplasarea la sediile ANAF

Ioana Badulescu

Curs valutar 9 martie 2020: Leul se prabuseste, euro a atins un nou maxim istoric

Cristiana Petrariu Bota

Lasa un comentariu

Prin continuarea navigării pe hotweek.ro, confirmaţi că acceptaţi utliizarea fişierelor tip cookies sau tehnologii asemănătoare pentru a analiza traficul şi a vă propune funcţionalităţi sociale, conţinut şi eventuale publicităţi personalizate. Accept Mai mult