Ordonanta 18/2018 pentru modificarea Codului fiscal si pentru declararea si plata asigurarilor sociale pentru persoanele ce obtin venituri extrasalariale - Explicatii
Viata bate filmul

GRILA SALARIZARE LEGEA SALARIZARII. GRILA SALARIZARE EDUCATIE, SANATATE, ADMINISTRATIE LOCALA (draft)

GRILA SALARIZARE 2016, LEGEA SALARIZARII. GRILE SALARIZARE EDUCATIE, SANATATE, ADMINISTRATIE LOCALA. Va prezentam mai jos grilele de salarizare propuse in noua Lege a salarizarii unice, potrivit draftului disponibil in luna octombrie 2015. Datele de mai jos privind noua grila de salarizare urmau sa se aplice incepand cu anul 2016, insa in conditiile in care documentul a fost intocmit in timpul fostei guvernari Ponta, sunt sanse sa fie amanat de la aplicare. 

Astfel, mult asteptata lege a salarizarii unitare, prin care salariile angajatilor de la stat ar fi trebuit sa fie majorate semnificativ, va fi cel mai probabil amanata. Ministrului dezvoltarii, Vasile Dancu, afirma recent ca documentul ar putea intra in vigoare tocmai in 2017.

Ce prevede draftul elaborat in timpul guvernarii Ponta

Grila elaborata sub guvernarea Ponta urma sa aiba un raport între salariul de bază minim şi cel maxim în sectorul bugetar de 1 la 18 (Legea din 2010 a adus o grilă care avea un raport între salariul de bază minim şi cel maxim în sectorul bugetar de 1 la 15, spre deosebire de 1 la 72 cât era în 2008).

Începând cu anul 2016 urma sa se aplice noile grile de salarizare, dar implementarea lor urma sa aiba loc etapizat prin legi anuale de salarizare. Salariile aflate în plată care sunt mai mari decât ceea ce e prevăzut pentru funcţia respectivă în anexele la lege se păstrează la nivelul aflat în plată.

GRILA SALARIZARE 2016, LEGEA SALARIZARII. GRILE SALARIZARE EDUCATIE, SANATATE, ADMINISTRATIE LOCALA. Salariul de bază se stabileşte pe funcţii, clase potrivit studiilor, grade/trepte şi gradaţii. Avem 5 clase: S – studii superioare, SSD – studii superioare de scurtă durată, PL – studii post-liceale, M – studii medii, M.G – studii medii şi generale.

GRILA SALARIZARE 2015 – 2016. GRILA SALARIZARE INVATAMANT: Salarii profesori in 2016. Noua lege a salarizarii

Fiecare funcţie are 3 grade/ 3 trepte şi debutant + promovare din 3 în 3 ani dacă a primit calificativul „foarte bine” de cel puţin 2 ori din partea comisiei desemnate din care fac parte şi sindicatele sau reprezentanţii salariaţilor
Fiecare grad/treapta are 5 gradaţii – se avansează din 5 în 5 ani, dar perioada de cinci ani poate fi redusă până la trei ani, dacă în ultimii doi ani consecutivi s-a obţinut calificativul maxim.

GRILA SALARIZARE 2016, LEGEA SALARIZARII. GRILE SALARIZARE EDUCATIE, SANATATE, ADMINISTRATIE LOCALA. Nivelul de salarizare va fi revizuit periodic în funcţie de evoluţia nivelului de salarizare existent pe piaţa muncii în România, astfel încât salariile din sectorul public să poată fi stabilite la un nivel competitiv, în limita sustenabilităţii financiare.

Se scot sporurile din salariul de bază. Sporuri care pot fi acordate: 15% pentru persoane cu handicap vizual, 15% spor doctorat, 10% spor pentru activitate de control financiar preventiv, 20% localități izolate.

Suma sporurilor, compensaţiilor, primelor şi indemnizaţiilor individuale nu va depăşi 30% din salariul de bază. Aceeaşi limită de 30% pentru sporuri se aplică şi pe bugetul ordonatorului principal de credite raportat la suma salariilor de bază. Depăşirile pot fi autorizate prin HG.

Noua grila de salarizare 2015: Cel mai sarac angajat la stat va castiga 1.200 de lei

GRILA SALARIZARE 2016, LEGEA SALARIZARII. GRILE SALARIZARE EDUCATIE, SANATATE, ADMINISTRATIE LOCALA. Pentru orele suplimentare care nu pot fi compensate cu ore libere plătite în următoarele 60 de zile se va acorda un spor de 75% din salariul de bază. Plata muncii prestate peste durata normală a timpului de lucru se poate face numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de şeful ierarhic, fără a se depăşi 360 de ore anual. În cazul prestării de ore suplimentare peste un număr de 180 de ore anual este necesar acordul sindicatelor reprezentative sau, după caz, al reprezentanţilor salariaţilor.

Ordonatorii de credite pot acorda premii lunare în limita a 5% din cheltuielile cu salariile aferente personalului prevăzut în statul de funcţii, cu încadrare în fondurile aprobate prin buget şi respectând limita individuală a două salarii de bază lunare pe an.

GRILA SALARIZARE 2016, LEGEA SALARIZARII. GRILE SALARIZARE EDUCATIE, SANATATE, ADMINISTRATIE LOCALA. Persoanele care ocupă funcţii de conducere pentru care condiţia de ocupare a postului este de studii superioare şi care nu au absolvit studii de acest nivel beneficiază de salariul de bază prevăzut pentru aceste funcţii, pentru o perioadă tranzitorie de maxim 5 ani în care să obţină nivelul de studii prevăzut de lege.

Daianu: Va fi o mare problema in economie daca se aplica noua grila de salarizare si relaxarea fiscala

Exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii de conducere se realizează prin numirea unei persoane angajate care îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei de conducere şi care nu a fost sancţionată disciplinar, pe o perioadă de maximum 6 luni într-un an calendaristic la care se mai pot adăuga maxim încă 6 luni, dacă în statute sau în legi speciale nu se prevede altfel.

GRILA SALARIZARE 2016, LEGEA SALARIZARII. GRILE SALARIZARE EDUCATIE, SANATATE, ADMINISTRATIE LOCALA. Niciun câştig salarial pentru o funcţie inferioară nu va depăşi câştigul salarial unei funcţii superioare prevăzut în anexele la prezenta lege, atât la personalul civil, cât şi la personalul din domeniul apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.

Personalul din administraţia publică centrală sau locală parte a echipelor de proiecte cu fonduri europene se salarizează pentru timpul efectiv alocat realizării activităţilor din proiect potrivit cererilor de finanţare şi ghidului solicitantului, dar dacă salariul de bază ar fi mai mic decât în anexele la lege se aplică valorile din anexe
Prevederile referitoare la detaşare, delegare şi mutare, acordarea concediilor, la cheltuieli de transport, cheltuieli cu cazarea şi locuinţa se menţin

GRILE SALARIZARE

GRILA SALARIZARE ADMINISTRATIE LOCALA 2016

Primar general al Capitalei 17600
Viceprimar al Capitalei 12402
Preşedinte al consiliului judeţean (cu peste 400.000 locuitori) 17600
Preşedinte al consiliului judeţean (pana la 400.000 locuitori) 16633
Vicepreşedinte al consiliului judeţean (cu peste 400.000 locuitori) 14095
Vicepreşedinte al consiliului judeţean (pana la 400.000 locuitori) 13493
Primar (localitate cu peste 400.000 locuitori – inclusiv sectoarele municipiului Bucuresti) 14095
Primar (localitate cu 200.001 pana la 400.000 locuitori – inclusiv sectoarele municipiului Bucuresti) 12402
Primar (localitate cu 100.001 pana la 200.000 locuitori) 11400
Primar (localitate cu 50.001 pana la 100.000 locuitori) 10777
Primar (localitate cu 20.001 pana la 50.000 locuitori) 10478
Primar (localitate cu 10.001 pana la 20.000 locuitori) 10188
Primar (localitate cu 5.001 pana la 10.000 locuitori) 9364
Primar (localitate cu 3.001 pana la 5.000 locuitori) 9364
Primar (localitate cu 1.501 pana la 3.000 locuitori) 8137
Primar (localitate cu pana la 1.500 locuitori) 7479
Viceprimar (localitate cu peste 400.000 locuitori – inclusiv sectoarele municipiului Bucuresti) 10478
Viceprimar (localitate cu 200.001 pana la 400.000 locuitori – inclusiv sectoarele municipiului Bucuresti) 10188
Viceprimar (localitate cu 100.001 pana la 200.000 locuitori) 8607
Viceprimar (localitate cu 50.001 pana la 100.000 locuitori) 8369
Viceprimar (localitate cu 20.001 pana la 50.000 locuitori) 8137
Viceprimar (localitate cu 10.001 pana la 20.000 locuitori) 7692
Viceprimar (localitate cu 5.001 pana la 10.000 locuitori) 7272
Viceprimar (localitate cu 3.001 pana la 5.000 locuitori) 7272
Viceprimar (localitate cu 1.501 pana la 3.000 locuitori) 6874
Viceprimar (localitate cu pana la 1.500 locuitori) 6318
Secretar al unităţii administrativ-teritoriale (studii superioare de lungă durată -S) 5171 (grad I, comună sub 1.500 locuitori) – 8852(grad II, localitate peste 400.000 loc.)
Director general , controlor financiar şef (S) Gr. I 6874– Gr. II 7692
Arhitect-şef (S) 6684 – 7479
Director general adjunct, controlor financiar şef adjunct(S) 6318-7272
Director, șef compartiment, director executiv, trezorier şef, şef administraţie financiară(S) 6318-7272
Director adjunct, contabil șef, inginer șef, şef sector, director executiv adjunct, trezorier şef adjunct, şef administraţie financiară adjunct, şef birou(S) 5884 – 6874
Şef serviciu, şef administraţie financiară – nivel oraş, arhitect şef la nivel oraş, (S) 5399 – 6143
Şef birou, șef oficiu, şef administraţie financiară – nivel comună(S) 4353 – 5171
Auditor (S) – 3 grade, 5 gradaţii 2476 – 4563
Consilier, consilier juridic, expert, inspector (S) 3 grade +debutant, 5 gradaţii 2020 – 4005
Referent de specialitate(SSD) 3 grade +debutant, 5 gradaţii 1700 – 2909
Referent (M) 3 grade +debutant, 5 gradaţii 1500 – 2394

GRILA SALARIZARE SANATATE 2016

Medic primar ( S), în unităţi clinice 6318– 77867, în funcţie de gradaţie
Medic stagiar ( S), în unităţi clinice 2702 – 3364 lei
Farmacist stagiar ( S), în unităţi clinice 2624 – 3267 lei
Asistent medical ( S), în unităţi clinice 2782 – 3464 lei
Dentist debutant ( SSD), în unităţi clinice 1700 – 2117 lei
Medic primar ( S), în urgenţe 7070– 8803 lei
Medic rezident anul I (S), în urgenţe 3994– 4973 lei
Medic primar ( S), în unităţi sanitare 5171 – 6439 lei
Medic stagiar ( S), în unităţi sanitare 2704 – 3607 lei
Asistent medical debutant( S), în unităţi sanitare 2020 – 2515 lei

GRILA SALARIZARE EDUCATIE 2016

Inspector şcolar general (S), gr I sau II 7692 – 8607
Inspector şcolar general adjunct (S) gr I sau II 7272 – 8137
Inspector şcolar de specialitate, inspector şcolar (S) gr I sau II 6874 – 7692
Director unitate de învăţământ (S) gr I sau II 7272 – 8137
Director adjunct unitate de învăţământ (S) gr I sau II 6874 – 7692
Director casa corpului didactic (S) gr I sau II 7272 – 8137
Profesor universitar (S), peste 40 de ani vechime, 5 gradaţii 7692 – 9578
Preparator universitar, (S), până la 3 ani vechime, 5 gradaţii 2702 –3364
Profesor preuniversitar, grad 1, peste 40 de ani vechime, 5 gradaţii 4953 – 6167
Profesor preuniv debutant (S), 5 gradaţii 2080 – 2590
Învăţător, educator, grad I, peste 40 de ani vechime (M), 5 gradaţii 2782 – 3464
Profesor, învăţător, educator (M) fără pregătire de specialitate, sub 1 an vechime, 5 gradaţii 1597 – 1989.

NOTA: Documentul a fost elaborat de Ministerul Muncii sub conducerea fostei guvernari si poate suferi modificari. 

Stiri pe aceeasi tema

MIREASA PENTRU FIUL MEU 26 NOIEMBRIE 2015. Unul dintre concurenti a ajuns la concluzia ca este aproape perfect din punct de vedere fizic

Delia Ion

RAPID BUCURESTI. Romeo Surdu: Daca vroiam, Rapid era acum in faliment!

Delia Ion

JUVENTUS – BORUSSIA DORTMUND 2-1 (2-1) in turul optimilor Ligii Campionilor

Delia Ion

1 comment

Avatar
cindea marcela 19 ianuarie 2016 at 8:57 pm

infirmieriii ce salar au ei nu sunt trecuti in noua grila sau ei lucra pe nimic sau ii dam afara cred ca ar trebuii sa stim

Raspuns

Lasa un comentariu

Prin continuarea navigării pe hotweek.ro, confirmaţi că acceptaţi utliizarea fişierelor tip cookies sau tehnologii asemănătoare pentru a analiza traficul şi a vă propune funcţionalităţi sociale, conţinut şi eventuale publicităţi personalizate. Accept Mai mult