-0.5 C
România
8 decembrie 2023
Ministerul Muncii confirma ca unele salarii vor scadea cu procente cuprinse intre 10 si 40%...
Examene

Hotararea privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor din familii defavorizate, in dezbatere publica

Proiectul de Hotarare de Guvern pentru normele metodologice de aplicare a Legii 248/2015 a intrat, marti, în dezbatere publică. Hotararea pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate si a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru gradinita se va afla in dezbatere publica pana in data de 14 ianuarie 2016, informeaza Ministerul Muncii.

Propunerile, sugestiile și opiniile cu privire la acest proiect pot fi transmise la adresa de e-mail dezbateri@mmuncii.ro în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării pe site (05.01.2016-14.01.2016)

Norme metodologice pentru aplicarea Legii privind stimularea participării în învățământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și procedura de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță

Art.1 – (1) Beneficiază de stimulentul educațional acordat sub formă de tichete sociale pentru grădiniță, denumit în continuare stimulent, prevăzut la art.1 din Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, denumită în continuare lege, copiii din familii defavorizate definite la art. 2 din lege, cetăţeni români, care au domiciliul sau reședința (locuiesc) în România, în vederea creșterii accesului la educație al acestora.

(2) Stimulentul se acordă și copiilor din familii defavorizate, cetățeni români, fără domiciliu sau reşedinţă şi/sau fără locuinţă, denumiţi în continuare persoane fără adăpost, numai pe perioada în care se află în evidenţa serviciilor publice de asistenţă socială de la nivelul unităţilor administrativ teritoriale în care trăiesc.

(3) Beneficiază de stimulent și copiii din familii defavorizate care nu au cetăţenie română, dacă se află în una dintre următoarele situaţii:
a) sunt cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai Spaţiului Economic European, ai Confederaţiei Elveţiene sau străini, denumiți în continuare străini, pe perioada în care au domiciliul ori, după caz, reşedinţa în România, în condiţiile legislației române;
b) sunt cetăţeni străini sau apatrizi cărora li s-a acordat, în condiţiile legii, o formă de
protecţie;
c) sunt apatrizi care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România, în condiţiile legii.

(4) Tichetul social reprezentând stimulentul educațional pentru grădiniță este utilizat exclusiv pentru atingerea obiectivului prevăzut de lege și nu afectează distribuirea tichetelor sociale reprezentând beneficii de asistență socială acordate în scopul sprijinirii categoriilor vulnerabile ale populației.

Art. 2 – (1) Beneficiază de stimulent familia formată din soţ, soţie şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora, care locuiesc împreună.
(2) Beneficiază de stimulent şi familia formată din persoana singură şi copiii aflaţi în întreţinerea acesteia şi care locuiesc împreună cu aceasta.
(3) Se consideră familie şi bărbatul şi femeia necăsătoriţi, cu copiii lor şi ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc şi gospodăresc împreună, dacă aceasta se consemnează în ancheta socială.

Art. 3 – Prin persoană singură, în sensul art.2 alin. (2) se înţelege persoana care se află în una dintre următoarele situaţii:
a) este necăsătorită;
b) este văduvă;
c) este divorţată;
d) are soţul/soţia declarat/declarată dispărut/dispărută prin hotărâre judecătorească;
e) are soţul/soţia arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor;
f) nu a împlinit vârsta de 18 ani şi se află în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a) – e);
g) a fost numită tutore sau i s-au încredinţat ori i s-au dat în plasament unul sau mai mulţi copii şi se află în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a) – c).

Art. 4 – Sunt consideraţi ca făcând parte din familie copiii naturali ai soților sau ai unuia dintre aceștia ori, după caz, ai persoanei singure, copiii adoptați, copiii încredinţaţi în vederea adopţiei, copiii pentru care persoana a fost desemnată pentru întreținerea copilului în temeiul art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cei aflaţi în plasament sau în plasament în regim de urgență la o persoană sau familie ori pentru care s-a instituit tutela în condițiile legii, inclusiv a celor aflați în plasament la asistentul maternal profesionist.

Art. 5 – Stimulentul se acordă numai pentru copiii care frecventează în mod regulat unitățile de învățământ preșcolar și care îndeplinesc cerințele prevăzute la art. 5 alin. (3) din lege, literele a) și b).

Art. 6 – Prin unități de învățământ preșcolar, conform Legii educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, se înțeleg grădinițele cu program normal, prelungit și săptămânal, ce funcționează ca unități cu personalitate juridică sau în cadrul altor unități școlare cu personalitate juridică, inclusiv grădinițele speciale.

Art. 7 – (1) Stimulentul se acordă lunar, pe perioada participării copilului la activitățile organizate în cadrul unităților din învățământul preșcolar, în perioada septembrie-iunie, pe baza de cerere şi declaraţie pe propria răspundere, însoțită de actele doveditoare privind componența familiei, veniturile acesteia și înscrierea/frecventarea activităților organizate de grădiniță.

(2) Cererea și declarația pe propria răspundere prevăzute la alin. (1) se întocmesc de reprezentantul familiei, respectiv reprezentantul legal al copilului, stabilit în condițiile legii şi se înregistrează la primăria comunei, oraşului, municipiului sau, după caz, a sectorului municipiului Bucureşti în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa familia.

Documentul integral poate fi consultat AICI.

Related posts

Guvernul suplimenteaza numarul de posturi din invatamantul preuniversitar, personal didactic si nedidactic auxiliar

Lucy Ionesco

REZULTATE SIMULARE BACALAUREAT 2016 EDU.RO – Rezultate la simularea la Bacalaureat clasa a 11-a si a 12-a

Lucy Ionesco

Cum pot fi echivalate studiile preuniversitare de cetatenii romani si de cei ai tarilor membre UE

Lucy Ionesco

Lasa un comentariu

Prin continuarea navigării pe hotweek.ro, confirmaţi că acceptaţi utliizarea fişierelor tip cookies sau tehnologii asemănătoare pentru a analiza traficul şi a vă propune funcţionalităţi sociale, conţinut şi eventuale publicităţi personalizate. Accept Mai mult