19.5 C
România
25 septembrie 2023
Politica

Primarul Bacaului va fi cercetat intr-un dosar de tentativa de abuz in serviciu

Romeo Stavarache, primarul municipiului Bacau, a fost trimis in judecata de procurorii anticoruptie, sub acuzatia de tentativa de abuz in serviciu, intr-un dosar in care edilului i se imputa ca ar fi ajutat un subaltern in achizitionarea unei locuinte.

Alaturi de Stavarache, au mai fost trimisi in judecata alti doi functionari ai primariei Bacau, Gheorghe Muntianu, fost sef al Serviciului administrare fond locativ si indrumare asociatii de proprietari si Gavril Pircu, director executiv al Directiei patrimoniu din cadrul Primariei municipiului Bacau, in prezent sef serviciu la Serviciul Patrimoniu, ambii sub invinuirea de tentativa de abuz in servicu.

In acest moment, dosarul a fost trimis spre jucare, Tribunalului Bacau.

Ce spune rechizitoriul intocmit de procurori:

In calitate de sef al Serviciului administrare fond locativ si indrumare asociatii de proprietari din cadrul Primariei municipiului Bacau, inculpatul Muntianu Gheorghe si-a indeplinit in mod defectuos atributiile de serviciu, repartizandu-si o locuinta din fondul locativ de stat aflata in administrarea Consiliului Local Bacau (apartament in municipiul Bacau), in vederea achizitionarii acesteia. Prin aceasta, functionarul urmarea obtinerea, pentru sine, a unui avantaj patrimonial, respectiv achizitionarea unui apartament la un pret derizoriu, rezultat care nu s-a produs, formalitatile de vanzare-cumparare a apartamentului fiind oprite.

Concret, la data de 13 iunie 2008, a intocmit si semnat documentul prin care si-a repartizat, in vederea inchirierii, un apartament compus din 2 camere situat in Bacau, locuinta din fondul locativ de stat. Aceasta, in conditiile in care, Comisia sociala nu intocmise ordinea de prioritate a solicitantilor de locuinte si in lipsa unei hotarari a Consiliului Local Bacau prin care sa-i fie repartizata o locuinta sociala sau din fondul locativ de stat.

La aceeasi data, si-a verificat propria cerere prin care solicita repartizarea unei locuinte, confirmand ca indeplineste conditiile legale pentru a fi aprobata, in imprejurarile in care, la cerere, nu erau atasate documente care sa ateste venitul obtinut si, mai mult, nu indeplinea conditia de venit pentru accesul la locuinta sociala sau din fondul locativ de stat, prevazuta de lege.

In aceeasi zi, in calitate de director executiv al Directiei patrimoniu din cadrul Primariei municipiului Bacau, Pircu Gavril a semnat pentru subalternului sau, inculpatul Muntianu Gheorghe, repartitia apartamentului sus mentionat, iar Stavarache Romeo, in calitate de primar al municipiului Bacau a aprobat-o. Aceasta, in conditiile in care Comisia sociala nu intocmise ordinea de prioritate a solicitantilor de locuinte si in lipsa unei hotarari a Consiliului Local Bacau prin care inculpatului Muntianu Gheorghe sa-i fi fost repartizata o locuinta sociala sau din fondul locativ de stat.

In baza inscrisurilor mentionate, la data de 01.08.2008, intre Municipiul Bacau, prin primar, si inculpat a fost incheiat contractul de inchiriere avand ca obiect locuinta mentionata anterior. Astfel, inculpatul a obtinut un folos material pentru sine, constand in folosirea locuintei, in perioada 01.08.2008- 30.09.2012.

Ulterior, Muntianu Gheorghe a formulat si o cerere de cumparare a apartamentului inregistrata la Primaria Bacau la 06.01.2009, la care a depus o adeverinta, fara data, emisa de o Asociatie de Proprietari. In cuprinsul acestui inscris se mentioneaza, in mod nereal, ca Muntianu Gheorghe nu are debite, desi in perioada respectiva acumulase datorii aferente apartamentului respectiv. Adeverinta a fost folosita in vederea dovedirii indeplinirii conditiilor de cumparare a locuintei.

La data de 25 februarie 2009, Stavarache Romeo, in calitate de primar al municipiului Bacau, a aprobat incheierea contractului de vanzare-cumparare pentru locuinta anterior mentionata, ca urmare a solicitarii formulate de inculpatul Muntianu Gheorghe in cadrul audientelor, desi cererea acestuia nu fusese verificata de compartimentele de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Bacau, iar la cerere nu au fost anexate inscrisurile care dovedeau calitatea de chirias si indeplinirea obligatiilor rezultate din aceasta calitate.

Toate actiunile inculpatului Muntianu Gheorghe au fost subsumate scopului urmarit de acesta, respectiv cumpararea unei locuinte din fondul locativ de stat al Municipiului Bacau, la un pret derizoriu.

Formalitatile de vanzare-cumparare au fost insa oprite ca urmare a demararii cercetarilor in cauza.

Incepand cu data de 30.09.2012, Primaria municipiului Bacau a procedat la rezilierea contractului de inchiriere nr. 220306/01.08.2008.
Potrivit procurorilor DNA, starea de fapt detaliata in rechizitoriu este urmatoarea:

In perioada 2006-2009, inculpatii Stavarache Romeo, in calitate de primar al municipiului Bacau, Muntianu Gheorghe, sef serviciu la Serviciul administrare fond locativ si indrumare asociatii de proprietari si Pircu Gavril, director executiv al Directiei patrimoniu din cadrul Primariei municipiului Bacau, prin indeplinirea defectuoasa a atributiilor de serviciu, au repartizat in mod nelegal o locuinta din fondul locativ de stat inculpatului Muntianu Gheorghe in vederea inchirierii si, ulterior, a achizitionarii acesteia. indeplinirea defectuoasa a atributiilor de serviciu ar fi avut ca rezultat obtinerea, de catre inculpatul Muntianu Gheorghe, a unui avantaj patrimonial, respectiv un apartament de doua camere situat in Bacau.

Incepand cu 01.03.2006, inculpatul Muntianu Gheorghe a fost angajat in cadrul Primariei municipiului Bacau, initial in functia de inspector de specialitate la Serviciul integrare europeana, iar ulterior in functia de sef serviciu la Serviciul administrare fond locativ si indrumare asociatii de proprietari din cadrul Directiei patrimoniu. Inculpatul Muntianu Gheorghe a indeplinit aceasta din urma functie pana la data de 29.12.2009.

La data de 30.12.2005, s-a inregistrat la Primaria municipiului Bacau cererea formulata de inculpatul Muntianu Gheorghe prin care solicita aprobarea repartizarii unei locuinte sociale din fondul primariei.

La cererea formulata inculpatul a anexat mai multe inscrisuri pentru dovedirea indeplinirii conditiilor prevazute de lege si/sau norme. Din verificarea dosarului constituit ca urmare a solicitarii rezulta ca inculpatul Muntianu Gheorghe nu a depus adeverinta/declaratie de venit si acte doveditoare, desi nivelul venitului este conditia esentiala pentru accesul la locuinta sociala. in lipsa indeplinirii acestei conditii, cererea nu ar fi trebuit analizata, in sensul stabilirii punctajului, in baza criteriilor de diferentiere. Cu toate acestea, cererea inculpatului Muntianu Gheorghe a fost verificata de o persoana din Serviciul integrare europeana din cadrul Primariei municipiului Bacau, care a intocmit si punctajul, conform criteriilor prevazute de legislatia anterior invocata, stabilind ca cererea inculpatului are un punctaj general de 41 puncte.

Cererea apare ca fiind verificata la data de 16.01.2006, insa printre actele supuse verificarii este si declaratia autentificata la data de 07.07.2006 la un birou notarial din Bacau prin care inculpatul declara pe proprie raspundere ca nu a detinut, nu detine si nu a instrainat locuinta proprietate privata sau din fondul locativ de stat. Rezulta asadar, ca cererea formulata de Muntianu Gheorghe a fost verificata in luna iulie 2006.
In ceea ce priveste conditia legala privind accesul la locuinta sociala (venit mediu net lunar realizat in ultimele 12 luni cu cel putin 20% sub nivelul venitului net lunar pe membru de familie sau dupa caz pe persoana), conform inscrisurilor comunicate de instituțiile de la care acesta a realizat venituri, inculpatul a obtinut venituri cu mult mai mari decat cele prevazute de lege care i-ar fi dat dreptul la o locuința sociala.
La data de 20.07.2006, in calitate de sef serviciu, inculpatul Muntianu Gheorghe a intocmit si semnat referatul prin care a inaintat Comisiei de analiza a solicitarilor de locuinte constituita conform HCL nr.278/10.10.2005 (denumita si Comisie sociala), tabelul cu persoanele care solicita locuinte, cu un numar de 68 inregistrari. in referat se mentioneaza ca dosarele au fost verificate si sunt complete.

In anexa referatului este mentionat solicitantul Muntianu Gheorghe. Cele 68 de solicitari au fost analizate de comisia de analiza a solicitarilor de locuinte sociale in sedinta din data de 20.07.2006, propunandu-se aprobarea listei cu anumite mentiuni.

In vederea adoptarii hotararii consiliului local, inculpatul Muntianu Gheorghe a intocmit si semnat raportul de specialitate pentru avizarea proiectului de hotarare privind aprobarea listei nominale cu propunerea comisiei de analiza a solicitarilor de locuinte mentionand ca pentru toate cele 68 de solicitari „sunt indeplinite conditiile legale pentru aprobarea unei locuinte incepand cu anul 2007”. in baza acestor documente, prin HCL nr.208/31.07.2006, s-a aprobat lista nominala cu propunerile comisiei de analiza a solicitarilor de locuinte pentru persoanele si familiile din municipiul Bacau indreptatite sa primeasca o locuinta, in limita celor aflate la dispozitia Consiliului Local al municipiului Bacau incepand cu anul 2007. in anexa, parte integranta din hotarare, era inscris inculpatul Muntianu Gheorghe.

Din actele si lucrarile dosarului rezulta ca prin HCL nr.208/2006 s-a aprobat lista nominala (tabelul cu solicitantii, in ordine alfabetica) a persoanelor indreptatite sa primeasca o locuinta, fara a fi intocmita o lista de prioritate (tabelul cu solicitantii in ordinea descrescatoare a punctajului obtinut) de catre comisia sociala, nici anterior si nici ulterior adoptarii acestei hotarari. Rezulta asadar ca cele 68 de persoane aveau doar o vocatie si nu un drept pentru repartizarea unei locuinte, dreptul urmand a fi stabilit doar dupa intocmirea listei de prioritate, in baza punctajului obtinut si a disponibilitatii unor astfel de locuinte, si numai prin hotarare de consiliu local.

Si in anul 2007, Consiliul Local Bacau a adoptat trei hotarari prin care a aprobat liste cu persoane indreptatite sa primeasca o locuinta), fara a fi intocmite liste de prioritati.

Dintr-o adresa a Primariei Municipiului Bacau, rezulta ca nu s-a stabilit o ordine de prioritate intrucat nu au fost finalizate constructiile de locuinte sociale care ar fi urmat sa fie repartizate.

Ordinea de prioritate a solicitarilor de locuinte a fost intocmita la nivelul primariei abia la sfarsitul anului 2008. Astfel, au fost centralizate toate solicitarile (1435 de cereri) iar in sedinta comisiei din data de 05.11.2008 s-a propus repartizarea a 104 locuinte solicitantilor, in ordinea descrescatoare a punctajului, pana la limita punctajului de 57. in lista nominala a solicitantilor, la pozitia 892, este inscris inculpatul Muntianu Gheorghe cu un punctaj de 45 (in fapt, punctajul acordat cererii sale era de 41 puncte). Ulterior, prin HCL nr. 395/14.11.2008 s-a aprobat repartizarea locuintelor sociale in numar de 104 apartamente, persoanelor si familiilor din municipiul Bacau indreptatite sa primeasca o locuinta sociala, fiind prevazute atat persoanele/familiile care au intrunit punctajul de 57 puncte, cat si repartizarea efectiva a unei locuinte, prin stabilirea locatiei acesteia.

Desi nu indeplinea conditiile de acces la o locuinta sociala sau din fondul locativ de stat, la data de 20.03.2008, inculpatul Muntianu Gheorghe a solicitat audienta la primarul municipiului, inculpatul Romeo Stavarache, fiind primit de acesta.

Din registrul de audienta rezulta ca inculpatul Muntianu Gheorghe a solicitat o locuinta, iar la modul cum a fost solutionata solicitarea se mentioneaza „ de acord in limita posibilitatilor”. Ulterior, printr-o nota interna, se comunica de la Cabinet primar catre Directia patrimoniu ca la sedinta de audiente acordate de dl. primar Romeo Stavarache in data de 20.03.2008 „s-a aprobat repartitia unei locuinte in limita posibilitatilor”.
in evidentele primariei, la data de 28.05.2008 nu erau locuinte sociale libere, dar existau 8 locuinte libere din fondul locativ, 2 locuinte ANL si 3 locuinte nationalizate.

Ulterior, la data de 13.06.2008, inculpatul Muntianu Gheorghe a intocmit repartitia prin care propune incheierea contractului de inchiriere pentru un apartament compus din 2 camere, pentru familia Muntianu Gheorghe compusa din o persoana.

In cuprinsul documentului se specifica ca repartitia se face in baza notei interne mentionate.
Repartitia este semnata de inculpatul Muntianu Gheorghe, in calitate de sef Serviciu administrare fond locativ si indrumare asociatii de proprietari si de inculpatul Pircu Gavril, director executiv al Directiei patrimoniu, si este aprobata de inculpatul Stavarache Romeo, in calitate de primar. Locuinta anterior mentionata este proprietatea Municipiului Bacau si are regimul unei locuinte din fondul locativ vechi de stat (construita inainte de 1989, recuperata de primarie prin parasirea locuintei de catre fostul chirias). Din declaratia data de inculpatul Muntianu Gheorghe rezulta ca alegerea locatiei a fost facuta personal, avand acces la lista cu imobilele libere aflate la dispozitia primariei.

Prin cererea inregistrata la data de 01.08.2008, inculpatul Muntianu Gheorghe a solicitat aprobarea incheierii contractului de inchiriere a locuintei repartizate (fara completarea spatiilor libere privind identificarea acestei locuinte) anexand urmatoarele, intre altele, o declaratie notariala (nu detine si nu a detinut locuinta proprietate personala, nu a instrainat nicio locuinta) si o adeverinta de salariat. in acest din urma inscris emis de Primaria municipiului Bacau este salariul tarifar, iar rubrica privind castigul mediu din ultimele 12 luni nu este completata. in august 2007- iulie 2008, Muntianu Gheorghe a cumulat veniturile salariale cu veniturile din pensia militara de serviciu, astfel ca acesta nu indeplinea conditia legala, respectiv criteriile de acces la locuinta sociala sau din fondul locativ de stat, nici macar prin raportare doar la veniturile obtinute in calitate de salariat al primariei.

Inculpatul Muntianu Gheorghe, in calitatea sa de sef de serviciu, a verificat propria cerere avand ca obiect incheierea contractului de inchiriere prin rezolutia „verificat” si semnatura. in aceeasi zi, 01.08.2008 a fost incheiat contractul de inchiriere pentru suprafete locative cu destinatia de locuinta, intre Municipiul Bacau, reprezentat de primar si inculpatul Muntianu Gheorghe pentru un apartament de douacamere.
La data de 06.01.2009, inculpatul Muntianu Gheorghe a formulat cerere pentru cumpararea apartamentului respectiv, mentionand in cerere ca are domiciliul la aceasta adresa.

La data de 25.02.2009, la cererea sa verbala, Muntianu Gheorghe a fost primit in audienta de catre inculpatul Stavarache Romeo, desi nu era inscris pe lista solicitantilor de audienta. Audientele au fost consemnate in registrul special al primariei. Referitor la Muntianu Gheorghe, rubrica „modul cum a fost solutionat cazul” este modificata prin suprascriere, anterior fiind inscris „Da” iar in prezent existand mentiunea „De analizat legalitatea si hot in comisia sociala”.

La cererea de cumparare a apartamentului, inculpatul Muntianu Gheorghe a anexat:
– declaratia autentificata ca nu a instrainat si nu detine locuinta proprietate personala
– adeverinta a unei Asociatii de Proprietari, nedatata, in care se mentioneaza ca Muntianu Gheorghe nu are debit la asociatie;
– certificat de la Primaria municipiului Bacau – Directia de impozite si Taxe Locale din data de 30.03.2009 (figureaza in evidente fara bunuri impozabile);
– copia cartii de identitate pe verso-ul careia este mentionata resedinta vizata de acesta, incepand cu data de 18.03.3009.

Inscrisurile depuse de inculpatul Muntianu Gheorghe pentru dovedirea indeplinirii conditiilor pentru cumpararea locuintei sunt ulterioare aprobarii cererii de achizitionare a apartamentului de catre inculpatul Stavarache Romeo.

In plus, din adresa Asociatiei de Proprietari rezulta ca la apartamentul respectiv se acumulasera datorii.
in consecinta, a fost intocmit contractul de vanzare cumparare intre Municipiul Bacau, reprezentat de primar si Muntianu Gheorghe avand ca obiect apartamentul vizat de Muntianu Gheorghe. Formalitatile de vanzare-cumparare au fost insa oprite ca urmare a demararii cercetarilor in cauza.

Incepand cu data de 30.09.2012, Primaria municipiului Bacau a procedat la rezilierea contractului de inchiriere nr. 220306/01.08.2008.

Acesta din urma nu a mai intrat in posesia apartamentului pe motiv ca formalitatile de vanzare-cumparare a apartamentului au fost oprite ca urmare a demararii cercetarilor din prezenta cauza. incepand cu data de 30.09.2012, Primaria municipiului Bacau a procedat la rezilierea contractului de inchiriere a apartamentului.

Related posts

Radu Mazare a demisionat din PSD

Lucy Ionesco

Dan Sova: Pe 20 mai vor incepe lucrarile la Autostrada Turda-Sebes

Bogdan

Dragnea sustine ca Guvernul nu va renunta nici la TVA Split, nici la trecerea obligatiilor de angajator la angajat

Ioana Badulescu

Lasa un comentariu

Prin continuarea navigării pe hotweek.ro, confirmaţi că acceptaţi utliizarea fişierelor tip cookies sau tehnologii asemănătoare pentru a analiza traficul şi a vă propune funcţionalităţi sociale, conţinut şi eventuale publicităţi personalizate. Accept Mai mult