ANAF vrea sa obtina datele de identificare ale detinatorilor de domenii de internet .ro pentru a preveni evaziunea fiscala
Economie

Primii pasi la ANAF dupa inregistrarea la Oficiul National al Registrului Comertului

Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) organizeaza, miercuri, o noua sesiune de dezbatere dedicata contribuabililor persoane fizice care doresc informatii privind primii pasi care trebuiesc facuti la ANAF dupa inregistrarea la Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC). Iata cateva dintre intrebarile si raspunsurile din cadrul dezbaterilor precedente ale ANAF pe aceasta tema. Dezbaterea de astazi este disponibila pana la ora 16.30 pe pagina de Facebook a institutiei.

Intrebare: Dacă înfiinţez o firmă nouă pot să mă înscriu în registrul operatorilor intracomunitari şi să mă înregistrez ca platitor de tva?

Raspuns: La înfiinţarea unei societăţi se poate opta şi pentru înregistrarea ca plătitor de TVA, scop în care se vor
completa si depune formularele 088 – „Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA” şi 098 – „Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal”.

Totodată, la înfiinţarea societaţii, veţi completa corespunzător şi rubricile referitoare la TVA din Vectorul fiscal din formularul 010 – „Declaraţie de înregistrare fiscală/ Declaraţie de menţiuni pentru persoanele juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică”. Concomitent veţi efectua şi înregistrarea în Registrul operatorilor intracomunitari, prin completarea si depunerea formularului 095 numai dacă intenţionaţi să efectuaţi operaţiuni intracomunitare, aşa după cum acestea sunt definite la art.158^2 alin.(1) din Codul fiscal.

Intrebare: Un SRL neînregistrat în scopuri de TVA în România presteaza servicii către un partener din UE. Vă rog să-mi spuneţi dacă SRL-ul din România este obligat să se înscrie în ROI, ce obligaţii declarative are şi dacă trebuie să verifice codul de înregistrare al partenerelui din UE ? (Decontul special de TVA sau declaraţia 390 ? ).

Raspuns: Din aspectele prezentate de dumneavoastră rezultă că sunteti o persoană impozabilă, neînregistrată în
scopuri de TVA în România, care prestează servicii pentru beneficiari stabiliţi în UE. În situaţia în care beneficiarii sunt persoane impozabile, locul prestării se consideră a fi în statul membru în care sunt stabiliţi aceştia. Beneficiarii serviciilor sunt persoane obligate la plata taxei conform legislaţiei statului membru. În acest caz, aveţi următoarele obligaţii: 

– sa vă înregistrati în scopuri de TVA pentru operaţiuni intracomunitare (conform art.153^1 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal) înainte de prestarea serviciului, prin depunerea Declaraţiei de înregistrare în scopuri de TVA/Declaraţie de menţiuni pentru alte persoane care efectuează achiziţii intracomunitare sau pentru servicii (091). Dumneavoastră VEŢI FI ÎNREGISTRATĂ ÎN SCOPURI DE TVA DOAR PENTRU OPERAŢIUNI INTRACOMUNITARE.

Intrebare: Un PFA neplătitor de TVA, care prestează servicii IT către SUA şi Asia, este obligat să fie plătitor de TVA în România şi să se înscrie în ROI? Dar dacă prestează servicii şi în UE?

Raspuns: Sunteţi obligat să vă înregistraţi ca plătitor de TVA în România doar la depăşirea plafonului, potrivit art 153 din Codul Fiscal. Trebuie să vă înregistraţi în Registrul operatorilor intracomunitar pentru servicii IT efectuate pentru persoane impozabile stabilite în UE pentru care locul prestării este în statul membru. Înscrierea în Registrul operatorilor intracomunitari trebuie facută înainte de efectuarea operaţiunilor intracomunitare. Pentru prestările de servicii în afara Uniunii Europene nu aveţi obligaţia înscrierii în Registrul operatorilor intracomunitari.

Intrebare: Vă rog să îmi spuneţi dacă pentru înscrierea în Registrul Operatorilor Intracomunitari, pe lângă formularul 095, cazier judiciar administrator şi certificat constatator, mai am nevoie de ceva? În cât timp de la depunerea actelor primesc răspunsul?

Raspuns: În situaţia în care se solicită înregistrarea în Registrul operatorilor intracomunitari a unei persoane juridice, formularul 095 – Cerere de înregistrare în/radiere din Registrul operatorilor intracomunitari se depune
însoţit de următoarele documente:

– certificatele de cazier judiciar eliberate de autorităţile competente din România ale administratorilor, în cazul societăţilor pe acţiuni, inclusiv al celor în comandită pe acţiuni;
– certificatele de cazier judiciar eliberate de autorităţile competente din România ale administratorilor şi ale asociaţilor care deţin minimum 5% din capitalul social al societăţii, în cazul celorlalte forme de societăţi comerciale;
Certificatele de cazier judiciar trebuie să fie eliberate special în vederea înregistrării în Registrul operatorilor intracomunitari.
– certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului din care să rezulte repartizarea capitalului social între asociaţi, valabil la data depunerii cererii.

– precum şi următoarele documente, după caz:
a) În cazul în care în certificatele de cazier judiciar este înscrisă punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de oricare dintre asociaţi sau administratori, contribuabilii trebuie să prezinte documente eliberate de organele de urmărire penală, din care să rezulte dacă acţiunea penală este sau nu este în legătură cu operaţiunile prevăzute la art. 158^2 alin. (1) din Codul fiscal. În cazul în care în certificatele de cazier judiciar este înscrisă punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de oricare dintre asociaţi sau administratori şi s-a dispus trimiterea în judecată, contribuabilii trebuie să prezinte documente eliberate de organele competente, din care să rezulte dacă acţiunea penală este sau nu este în legătură cu operaţiunile prevăzute la art. 158^2 alin. (1) din Codul fiscal.

b) În cazul în care în certificatele de cazier judiciar sunt înscrise infracţiuni şi/sau alte date, contribuabilul va prezenta copiile legalizate ale hotărârilor judecătoreşti prin care au fost stabilite respectivele infracţiuni şi/sau alte documente eliberate de organele competente, precum şi documentul emis de serviciul/compartimentul juridic
din cadrul direcţiei generale a finanţelor publice coordonatoare a organului fiscal competent sau, după caz, din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în cazul marilor contribuabili, din care să rezulte dacă infracţiunea este sau nu în legătură cu operaţiunile prevăzute la art. 158^2 alin. (1) din Codul fiscal.

Contribuabilii care solicită înscrierea în Registrul operatorilor intracomunitari de la data înregistrării în scopuri de TVA trebuie să depună la organul fiscal competent formularul 095 odată cu formularul 098 – Cerere de înregistrare în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal sau, după caz, cu declaraţiile de înregistrare fiscală/de menţiuni prin care se solicită înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din Codul fiscal
(formularul 091 – Declaraţie de înregistrare în scopuri de TVA/Declaraţie de menţiuni a altor persoane care
efectuează achiziţii intracomunitare). Organul fiscal analizează şi dispune aprobarea sau respingerea cererii de înregistrare în Registrul operatorilor intracomunitari odată cu aprobarea ori respingerea cererii de înregistrare în scopuri de TVA.

Va prezentam mai jos anuntul facut de ANAF. (Dezbaterea ANAF este disponibila AICI)

Tema sesiunii de asistenta de astazi este dedicată contribuabililor persoane fizice care doresc informații cu privire la obligațiile declarative și termenele de depunere a declarațiilor ficale. Sesiunea de asistență are ca temă „Primii pași la ANAF, ulterior înregistrării la Oficiul Național al Registrului Comerțului”.
Specialiștii noștri de la Direcția Generală de Asistență pentru Contribuabili vă stau astăzi alături, până la 16.30, pentru a vă oferi asistență în ceea ce privește tema acestei sesiuni.
Precizările pe care vă rugăm să le aveți în vedere sunt următoarele:
1. Întrebările trebuie să vizeze exclusiv tematica acestei sesiuni și vor fi adresate sub forma comentariilor la această postare. Întrebările legate de alte teme nu vor fi analizate.
2. Înainte de a posta întrebarea dumneavoastră, asigurați-vă că ați parcurs cu atenție întrebările și răspunsurile primite de celelalte persoane, astfel încât să evităm repetarea acelorași întrebări.
3. În funcţie de numărul întrebărilor adresate până în ora 16.30 şi de complexitatea acestora, răspunsul va fi comunicat pe loc sau ulterior, într-un timp cât mai scurt.

Iti recomandam si: Infiintarea unei firme, fara birocratie! A aparut platforma prin care iti faci firma de pe calculator sau telefon

ANAF a facut un anunt important pentru platitorii de TVA

ANAF modifica termenul de depunere a unei Declaratii

Articole asemănătoare

Programul Alimentar Mondial avertizează: Bombele din Ucraina pot aduce criza alimentară mondială la niveluri nemaivăzute

Ioana Badulescu

Rusia a inasprit controalele asupra produselor agricole si alimentare importate din Turcia

Lucy Ionesco

Contributia la sanatate pentru cei fara venituri. Ce modificari aduce OUG 41/2015

Lucy Ionesco