2.1 C
România
21 septembrie 2021
Programul de guvernare al PNL - Comunicat de presa
Comunicate

Programul de guvernare al PNL – Comunicat de presa

COMUNICAT DE PRESA PNL – PROIECTUL PROGRAMULUI DE GUVERNARE AL PNL – „GUVERNAREA LIBERALĂ A ROMÂNIEI”. Proiectul programului de guvernare al PNL – „Guvernarea liberală a României” a fost lansat sâmbătă, 28 februarie 2015, în dezbatere publică și internă. Va prezentam mai jos pozitia prim-vicepresedintelui PNL, Catalin Predoiu, pe marginea documentului.

Reconstrucția guvernării, reconstrucția țării, pas cu pas către România lucrului bine făcut

Votul din 16 noiembrie 2014 cere o nouă politică și o nouă guvernare. Proiectul de țară ”România lucrului bine făcut” propus de Klaus Iohannis și Partidul Național Liberal a întrunit voința populară cu o largă majoritate. Partidul Național Liberal își asumă acțiunea politică de a reconstrui o nouă guvernare pentru reconstrucția țării pe baza unui alt fel de a face politică.

Documentul politic de față se dorește a fi un pas important pe care Partidul Național Liberal îl face în direcția indicată de cetățeni în 16 noiembrie 2014. Programul nostru izvorăște din proiectul de țară votat de cetățenii români și are ca scop realizarea acestuia.
*
Guvernul format de Partidul Național Liberal își va asuma o nouă calitate a serviciilor publice esențiale ale statului. Educația și cercetarea, sănătatea și demografia, economia și justiția, politica externă și de securitate vor fi modelate astfel încât modernizarea statului să devină o realitate în serviciul cetățeanului. Modernitatea nu este un scop în sine, ci o provocare și un mijloc pentru a oferi cetățenilor condițiile împlinirii într-o societate liberă și deschisă, servită de un stat care îi respectă și este respectat în lume, pentru că este democratic, drept, prosper, puternic.

Premisa și condiția vieții este sănătatea, premisa și condiția unei vieți demne este educația, premisa și condiția succesului unei națiuni este demografia. Iată de ce Educația și Cercetarea, Sănătatea și Demografia sunt pentru noi obiective strategice, garanția securității pe termen lung a națiunii.

Educația și cercetarea, văzute în mod necesar conjugate, nu vor fi calitativ îmbunătățite doar prin alocarea procentului de 6% din PIB, prevăzut de lege, ci printr-o altă relație părinte – elev, școală – profesor, prin recâștigarea demnității sociale și financiare a profesiei de dascăl și îmbinarea organică a învățământului cu calitățile elevilor și nevoile societății și ale economiei.

Sistemul sanitar nu poate fi transformat într-un ”izvor de sănătate” înainte de a stopa plecarea medicilor și sanitarilor din țară prin îmbunătățirea condițiilor efective de muncă, a oportunităților de dezvoltare profesională, a managementului spitalelor și recâștigarea deminității profesiei, inclusiv prin ameliorarea salariilor. Există pârghii administrative la îndemâna Guvernului pentru a realiza aceste obiective și le vom utiliza fără rezerve.

Ameliorarea sistemului sanitar, încurajarea natalității prin alocări financiare și dezvoltarea economiei țării sunt pârghiile pe care le vom acționa pentru a oferi încuraja familiile să își asume responsabilitatea aducerii pe lume și creșterii copiilor, pentru a inversa cât de rapid tendința scăderii populației. Educația, sănătatea, demografia, sunt obiective care necesită o acțiune pe termen lung, pas cu pas. Ne asumăm această responsabilitate cu hotărâre și privind nu numai la ziua de mâine, ci și la orizontul următorilor 10 ani.

Aceste planuri nu vor putea deveni realitate fără resurse financiare disponibile. Țările care au reușit să modernizeze educația și sănătatea transformându-le în avantaje comparative în competiția globală, au alocat și investit 10 – 20 ani procente importante din PIB în aceste sisteme. Pentru a dispune de aceste resurse, vom orienta guvernarea noastră spre mediul de afaceri, spre crearea de investiții și locuri de muncă, spre economie.

Pentru Partidul Național Liberal economia este un obiectiv de securitate națională. Finanțele țării au fost echilibrate printr-o austeritate dură și sacrificii ale populației, dar economia noastră este departe de ceea ce am putea fi. Cunoaștem barierele care stau în calea dezvoltării economiei naționale. Aceste bariere nu sunt UE, FMI și Banca Mondială, ori sistemul fiscal, cum greșit cred astăzi concurenții noștri politici, ci guvernarea greșită, lipsa guvernului de credibilitate, de onestitate politică și de viziune pe termen lung, corupția politică, legislația incoerentă, administrația sufocantă și pe alocuri coruptă, pierderile din companiile de stat, organizarea administrativ – teritorială depășită, dezechilibrele de dezvoltare dintre regiuni, dintre sat și oraș, dintre sectoare economice.

Din cauza lipsei de competitivitate, economia creează plus valoare insuficientă creșterii calității vieții. Suntem într-o măsură prea mare o țară de extracție de resurse, oameni și capital. De secole nu reușim să valorificăm avantajele noastre ca țară, printre care resursele naturale, creativitatea nativă a oamenilor și poziția geografică sunt cele mai
importante.

Convergența economiei noastre cu economiile statelor europene dezvoltate este doar nominală, nu progresăm în convergența reală. Creșterile economice din anii anteriori au fost mai degrabă conjuncturale și bazate pe două trei sectoare, exporturi, agricultură, care indică, paradoxal, odată în plus slăbiciunile economiei naționale.

Creșterea economică, atât cât a fost, nu a avut încă un impact pozitiv în viața de zi cu zi a oamenilor. Avem nevoie de un nou model economic național pe termen lung, care să încurajeze puternic capitalul autohton, bazat pe creativitate și antreprenoriat. Acest model economic se va sprijini pe patru piloni: prioritate predictibilă pe termen lung pentru domenii care ne avantajează, administrație și legi orientate către favorizarea antreprenoriatului, investițiilor și muncii, concordat patronat – guvern – sindicate, domnia legii. Vom construi acest model pas cu pas, prin acțiune practică, în cooperare cu mediul de afaceri și sindicate. Geometria variabilă a acestui model național, care ar putea fi cerută de schimbările din lume, va fi posibilă numai dacă avem acești piloni bine fixați în economia națională, cu competitivitate europeană sau globală.Vom acționa pentru eliminarea pas cu pas a acestor bariere și eliberarea energiilor latente în economia noastră.

Guvernul va iniția un Program Național de Dereglementare. Fiecare minister și agenție va analiza reglementările din domeniul de competență și va propune comasări, abrogări, codificări, eliminarea reglementărilor inutile. Afacerile au nevoie de legi mai puține și mai limpezi. Legislația trebuie să fie o pârghie a libertății, nu o stavilă în calea acesteia.
Procedurile vor fi simplificate, inclusiv prin informatizare și digitalizare.

Vom avea ca priorități economice refacerea și dezvoltarea infrastructurilor, agricultura și industria alimentară, energetica, tehnologia informațiilor și comunicațiile, industriile creative și construcțiile. Încurajarea capitalului și antreprenoriatului autohton va fi o țintă realizabilă printr-o fiscalitate mai relaxată, care va fi realizată însă progresiv în două etape, una până în 2016 și alta după 2016 până în 2020, pe măsură ce vom desăvârși reforme structurale precum îmbunătățirea colectării, a managementului și profitabilității companiilor de stat, vom digitaliza administrația și reduce cheltuielile guvernamentale inutile, vom relansa investițiile și ridica barierele administrative și legislative din calea ”businessului” bazat pe competiție onestă și conformare voluntară fiscală.

Politicile de stimulare fiscală vor fi implementate progresiv și sustenabil, fără a pune în echilibru macrostabilitatea financiară câștigată cu greu în anii de criză, prin sacrificiile făcute de cetățeni și companii private. Macrostabilitatea economică – financiară este un avantaj comparativ pe care îl vom prezerva și consolida prin politicile noastre.

Vedem în FMI, Banca Mondială şi UE parteneri de încredere şi pe termen lung. Formele de colaborare şi sprijin după toamna lui 2014 vor fi impuse de starea lucrurilor şi interesul de a avea o economie atractivă pentru investiţii.
Vedem în aderarea la zona Euro un obiectiv fezabil, care odată realizat ne va aşeza mai bine la masa deciziilor în Europa şi va deschide noi oportunităţi pentru economia naţională. Convergența trebuie să devină reală, dincolo de parametrii nominali deja îndepliniți.

În același timp, vom combate prin acțiunea noastră guvernamentală o percepție falsă, potrivit căreia guvernările de centru dreapta nu se ocupă de solidaritatea socială și protecția socială. Vom risipi această temere prin guvernarea noastră. Putem construi o Românie socială de dreapta. Soluțiile corecte de rezolvare a problemelor sociale sunt cele de dreapta, care rezolvă dezechilibrele structurale. Nu ”pomenile” socialiste rezolvă nivelul de trai, ci reconstrucția sănătății, educației și economiei naționale. Guvernarea de dreapta este cea care creează plus valoare în societate, prin deschiderea oportunităților pentru cetățeni și companii, prin încurajarea ”libertății” de a face, dar în egală măsură se poate concentra și pe echitatea distribuirii rezultatelor prin politici coerente în domeniul social.

Programul nostru conține astfel de politici, care au în vedere stabilitatea și reformarea sistemului de pensii și asigurări sociale, dar și atenția acordată tinerei generații prin politici transversale mai multor sectoare.

*Țara nu mai poate fi așezată după tiparele administrative din 1968. Ne asumăm reorganizarea administrativă și regionalizarea, implicit modificarea Constituției pentru a o realiza. Politicile de reorganizare și descentralizare vor ține cont de decalajele regionale.  Siguranța cetățeanului și a proprietății sale este unul dintre cele mai importantebunuri publice pe care guvernul le va garanta. Vom dirija acțiunea către zone ignorate ale infracționalității, cum ar fi clanurile de interlopi și legăturile acestora cu politicul. Strada trebuie să rămână zi și noapte un spațiu sigur pentru cetățenii de toate vărstele, indiferent de sex, naționalitate sau religie. Viața socială a cetățenilor va fi protejată amenințările mafiilor, clanurilor și extremiștilor de orice fel. Vom acționa cu toată hotărârea împotriva lor.

Justiția noastră este independentă și acționează din ce în ce mai hotărât împotriva corupției. Nu vom ataca sau submina Justiția prin declarații sau măsuri legislative. Vom furniza resursele necesare pentru creșterea calității actului de justiție și specializarea acesteia. Pe acest temei, așteptăm de la Consiliul Superior al Magistraturi și instanțele de judecată o scurtare a termenelor, în speciul în cauzele economice, o protecție desăvârșită a drepturilor cetățenilor, inclusiv a dreptului la imagine și reputație, o cheltuire eficientă a banului public și o integritate totală, garantată de intransigența Consiliului Superior al Magistraturii față de orice act de neprofesionalism, indisciplină sau corupție din partea magistraților și a personalului auxiliar. Vom lansa o reformă a profesiilor liberale în dialog cu
acestea. Profesioniștii liberali sunt avantgarda clasei de mijloc pe care dorim să o consolidăm, dar în același timp trebuie să furnizeze în societate un serviciu la cele mai înalte standarde de profesionalism și integritate.

Guvernul va respecta toate obligațiile internaționale ale României. Statutul de țară NATO, dar mai ales noua dinamică de securitate din regiune reclamă o acțiune robustă și pe termen lung în privința dotării Armatei Române cu capacitatea de luptă necesară descurajării oricărei intenții agresive la adresa noastră. Corelativ, industria de apărare, dezorganizată și parazitată în ultimii 25 de ani, va redeveni treptat o ramură puternică a economiei naționale.

Vom asigura mijloacele necesare Armatei Române și serviciilor de informații ale țării. Cu o economie puternică și o securitate din ce în ce mai susținută, putem aborda mai eficient și curajos țintele noastre de politică externă și afaceri europene. Guvernul PNL va fi un partener coerent și un susținător necondiționat al Președintelui României, conducătorul politicii externe a Statului. Vom cere diplomaților noștri creativitate și spirit ofensiv în susținerea temelor de interes, atât pe zona de diplomație a relațiilor strategice, cât pe cea a diplomației economice sau a intereselor locale ale românilor din afara granițelor. Vom dota diplomația cu mijloacele necesare exprimării. Diplomaților își vor profesionaliza și eficientiza demersurile, pentru a-și începlini misiunea nobilă pe care și-au asumat-o, reprezentarea intereselor noastre dincolo de granițe, precum și ale românilor care trăiesc în afara acestora.

Acest program de guvernare a fost realizat pentru a fi aplicat pas cu pas, etapă cu etapă, obiectiv cu obiectiv. Vom urmări metodic ceea ce ne-am asumat în program. Orice politici noi, neincluse la acest moment în acesta, orice modificări de parcurs care ar putea fi cerute de contextul în care Guvernul va lucra, vor fi din timp comunicate și explicate cetățenilor și companiilor. Noi suntem doar cei care am gândit programul și ne-am asumat realizarea sa, cetățenii sunt însă proprietarii și beneficiarii acestuia.

Cătălin Predoiu – Prim vicepreședinte al Partidului Național Liberal

Stiri pe aceeasi tema

Sergiu Lucinschi, cercetat penal de procurorii DNA

Romania asigura presedintia Comitetului Principal II al Conferintei de Evaluare a Tratatului de Neproliferare a Armelor Nucleare

Cristiana Petrariu Bota

ALDE – Comunicat de presa deputat Cornelia Negrut

Cristiana Petrariu Bota

Lasa un comentariu

Prin continuarea navigării pe hotweek.ro, confirmaţi că acceptaţi utliizarea fişierelor tip cookies sau tehnologii asemănătoare pentru a analiza traficul şi a vă propune funcţionalităţi sociale, conţinut şi eventuale publicităţi personalizate. Accept Mai mult