Examene

Rezidentiat 2020 – Ministerul Sanatatii a majorat taxa de inscriere la examenul de rezidentiat fara sa dea vreo explicatie

REZIDENTIAT 2020 – Examenul de Rezidentiat 2020 pe loc si pe post in medicina, medicina dentara si farmacie va avea loc pe 15 noiembrie, organizarea si desfasurarea fiind in concordanta cu respectarea normelor sanitare. Ministerul Sanatatii a decis sa majoreze taxa de inscriere la examenul de rezidentiat, fara insa sa ofere vreo explicatie in acest sens. 

In Monitorul Oficial (Partea I nr 903) a fost publicat Ordinul Nr. 1699 din 05-Octombrie-2020 privind aprobarea Metodologiei pentru desfasurarea concursului de rezidentiat pe loc si pe post in medicina, medicina dentara si farmacie, sesiunea 15 noiembrie 2020.

Examenul pentru concursul de intrare in rezidentiat pe post si rezidentiat pe loc in domeniile medicina, medicina dentara si farmacie, se desfasoara in centrele universitare Bucuresti, Cluj-Napoca, Craiova, Iasi, Targu Mures si Timisoara, se arata intr-un ordin de ministru publicat in Monitorul Oficial.

Taxa de participare la rezidentiat, majorata de Ministerul Sanatatii

Cuantumul taxei de participare la concursul de rezidentiat pe post si pe loc in medicina, medicina dentara si farmacie este de 500 lei/participant, se precizeaza intr-un alt ordin publicat in Monitorul Oficial.

Numai ca Ministerul Sanatatii a decis sa majoreze taxa de inscriere la examenul de rezidentiat cu 100 de lei, fara sa dea vreo explicatie.

Specialitati deficitare

Au fost stabilite si specialitatile deficitare pentru care se organizeaza rezidentiat pe post in spitale clinice cu sectii clinice universitare, institute sau centre medicale clinice in sesiunea din 15 noiembrie: anestezie si terapie intensiva, boli infectioase, cardiologie pediatrica, chirurgie cardiovasculara, chirurgie pediatrica, chirurgie toracica, chirurgie vasculara, epidemiologie, expertiza medicala a capacitatii de munca, gastroenterologie pediatrica, hematologie, igiena, medicina nucleara, medicina de urgenta, medicina de laborator, microbiologie medicala, nefrologie pediatrica, neonatologie, neurologie pediatrica, oncologie medicala, ortopedie pediatrica, oncologie si hematologie pediatrica, pediatrie, pneumologie, pneumologie pediatrica, radiologie-imagistica medicala, radioterapie si sanatate publica si management.

Pe aceeasi tema: MS organizeaza in septembrie-octombrie 2020 o sesiune de schimbare a centrelor de pregatire pentru rezidenti
REZIDENTIAT 2020 – Mai multe locuri pentru unele specializari, se discuta varianta ca rezidentiatul sa fie organizat pe post, nu…

Ministerul Sanatatii a stabilit si metodologia de organizare si desfasurare a concursului. Concursul se desfasoara sub forma de test-grila cu 200 de intrebari pentru fiecare domeniu, identice pentru toate centrele universitare in care se organizeaza concursul, pe o durata de 4 ore.

Alegerea unui loc sau post este conditionata de obtinerea unui punctaj minim de promovare de 60% din punctajul maxim realizat la nivel national pentru cele 200 de intrebari pentru fiecare domeniu.

Ocuparea locurilor/ posturilor in specialitate se face in ordinea punctajului de promovare obtinut, in limita locurilor/ posturilor publicate la concurs, alcatuindu-se o singura clasificare nationala pentru fiecare domeniu.

Medicii, medicii dentisti/ medicii stomatologi si farmacistii care devin rezidenti pe locuri incheie un contract individual de munca pe perioada determinata, egala cu durata rezidentiatului, cu unitatea sanitara la care au fost repartizate locurile pentru rezidentiat, iar cei care devin rezidenti pe post incheie contract individual de munca pe perioada nedeterminata cu unitatea sanitara publica ce a publicat postul respectiv.

Inscrierile pentru concurs se fac prin directiile de sanatate publica, respectiv prin ministerele cu retea sanitara proprie.

Dosarele de concurs vor fi depuse exclusiv prin posta sau servicii de curierat, cu confirmare de primire, in perioada 8 – 20 octombrie, inclusiv data postei.

Desfasurarea concursului de rezidentiat, cu respectarea regulilor sanitare

In ceea ce priveste desfasurarea concursului, vor fi respectate reguli sanitare si de protectie in contextul prevenirii si combaterii infectarii cu SARS-CoV-2.

Organizatorii asigura materialele de igiena si de protectie sanitara necesare atat pentru candidati, cat si pentru personalul implicat in organizarea concursului, precum si respectarea masurilor igienico-sanitare. Totodata, asigura aerisirea salilor de concurs inainte de a permite intrarea candidatilor.

La intrarea in cladirea de concurs, candidatilor le va fi masurata temperatura (care nu trebuie sa depaseasca 37,3 grade C) de catre cadrul medical care va asigura asistenta medicala pe intreaga durata a desfasurarii activitatilor. Candidatii a caror temperatura depaseste 37,3 grade C vor fi condusi de seful de cladire pe un traseu separat in sala de rezerva special destinata acestor candidati. Pentru fiecare corp de cladire se va stabili minimum o sala de rezerva pentru fiecare domeniu de concurs din cladirea respectiva.

Intrarile/ iesirile, precum si sensul de deplasare pe coridoare catre salile de concurs si toalete sunt stabilite de organizator si sunt semnalizate corespunzator, urmand a fi dezinfectate in mod regulat.

Incepand cu ora 8,30, candidatii pot intra in sala in care au fost repartizati. La intrare candidatii au obligatia de a purta masca medicala; in cazul in care nu detin acest dispozitiv, vor primi din partea organizatorilor o masca medicala la intrarea in cladirea de concurs si se legitimeaza in fata sefului de sala cu buletinul/ cartea de identitate sau pasaportul, documente ce trebuie sa fie in termen de valabilitate. Cei fara un astfel de document valabil nu sunt primiti in sala de concurs.

Masca va fi purtata de candidati si supraveghetori/ seful de sala pe toata durata concursului pana la parasirea cladirii unde au fost repartizati. Supraveghetorii si sefii de sala vor purta si manusi chirurgicale.
Din motive de securitate epidemiologica, candidatii nu se pot strange in grupuri mai mari de 3 persoane.
Candidatii sunt asezati in sala in ordine alfabetica, cu exceptia perechilor sot-sotie, frati-surori, care au obligatia, sub sanctiunea anularii lucrarii si eliminarii din concurs, sa semnaleze sefului de sala aceste situatii, pentru a putea fi asezati separat.

Candidatii sunt asezati in sala in asa fel incat sa ramana cel putin un loc liber intre 2 candidati, respectand distanta de securitate epidemiologica (minimum un metru).

In timpul concursului candidatii nu au voie sa consulte niciun fel de materiale, sa discute cu ceilalti candidati, sa copieze sau sa aiba asupra lor aparatura electronica de comunicare.

„Candidatii isi vor strange parul astfel incat urechile sa fie vizibile, iar cei ce poarta proteze auditive sunt rugati sa le scoata pe perioada celor 4 ore de concurs, pentru a se evita suspiciunea de transmitere a informatiilor prin radioreceptie. Orice abatere (comunicare intre candidati, copiere, pastrarea asupra candidatului in timpul concursului a oricarei aparaturi de transmisie, inselaciune asupra identitatii) este socotita frauda si se sanctioneaza cu eliminarea din concurs.

Cum se desfasoara concursul de rezidentiat

Potrivit Metodologiei, din motive de securitate cibernetica, in ziua concursului, in intervalul orar 10,00 – 14,00, site-urile oficiale ale universitatilor de medicina si farmacie isi pot suspenda activitatea, se arata in METODOLOGIE.

In dimineata zilei de concurs, la ora 7,30, seful de sala si supraveghetorii lipesc in dreptul fiecarui loc din sala o legitimatie de banca cu numarul de ordine al candidatului respectiv, numar corespunzator cu cel aflat in listele candidatilor.

Grilele cu raspunsurile corecte sunt transmise din sediul securizat catre comisiile locale de rezidentiat, dupa ora 13,00, in ziua concursului, in format electronic securizat. Comisiile locale de rezidentiat multiplica grilele cu raspunsurile corecte, le sigileaza in plicuri corespunzatoare fiecarei sali de concurs si le distribuie in salile de concurs prin delegati insotiti de personal de paza (2 – 3 persoane pentru fiecare corp de cladire). Plicul este inmanat sefului de sala de catre delegati dupa minimum 15 minute de la expirarea celor 4 ore de concurs si dupa predarea de catre toti candidatii din sala respectiva a grilelor pentru corectat.

Contestatiile, depuse pe 16 noiembrie pana la ora 16.00

Eventualele contestatii privind raspunsurile corecte sunt depuse de candidati pana la ora 16,00 in data de 16 noiembrie, se mentioneaza in metodologie. Acestea se depun la sediul comisiei locale de concurs anuntat pe site-ul universitatii de medicina si farmacie unde a fost sustinut concursul, numai prin posta electronica sau fax. Nu se pot depune contestatii privind corectarea manuala a grilelor de concurs.

Grupurile de specialisti analizeaza contestatiile depuse si comunica raspunsurile corecte ramase definitive, in termen de 48 de ore de la expirarea termenului de depunere.

Alegerea locurilor/ posturilor in specialitate si a centrelor de pregatire se face prin teleconferinta

Alegerea locurilor/ posturilor in specialitate si a centrelor de pregatire se face prin teleconferinta, pe baza punctajului si a clasificarilor anuntate, in 3 zile consecutive, stabilite de comun acord intre Ministerul Sanatatii si institutiile de invatamant superior cu profil medical acreditate, in intervalul orar 9,00 – 19,00.

Candidatii se vor putea prezenta in unul dintre centrele universitare: Arad, Brasov, Bucuresti, Cluj-Napoca, Constanta, Craiova, Galati, Iasi, Oradea, Sibiu, Targu Mures sau Timisoara. Daca repartitia nu se finalizeaza in prima zi, respectiv in cea de a doua zi, va continua in ziua urmatoare, in acelasi interval orar, sau, dupa caz, pana la epuizarea locurilor/ posturilor publicate la concurs sau a candidatilor care au drept de a alege loc/ post.

Dosarul de inscriere a candidatului va contine urmatoarele documente:

a) cererea de inscriere la concurs, in care se vor mentiona:

(i) numele candidatului, initiala/initialele tatalui, precum si toate prenumele candidatului inscrise in buletinul, cartea de identitate sau pasaportul cu care se va legitima la intrarea in sala, aflate in termen de valabilitate;

(ii) centrul universitar si domeniul pentru care concureaza;

(iii) acordul pentru folosirea numelui si pentru afisarea rezultatului pe internet;

(iv) declaratie de consimtamant pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, respectiv ca datele vor fi tratate confidential, in conformitate cu prevederile Regulamentului general privind protectia datelor (RGPD) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) copia buletinului, cartii de identitate sau a pasaportului (paginile din care reies numele si prenumele candidatului, precum si data nasterii);c) copia legalizata a diplomei de licenta de medic, stomatolog (medic dentist) sau farmacist. Absolventii promotiei 2020 pot prezenta, pana la eliberarea diplomei de licenta, copia legalizata a adeverintei privind promovarea examenului de licenta;d) adeverinta (original) eliberata de unitatea in care este incadrat, din care sa reiasa specialitatea in care este confirmat si tipul contractului individual de munca, numai pentru rezidenti si specialisti;e) certificatul medical (original) privind starea de sanatate, eliberat de unitatea sanitara teritoriala desemnata de directia de sanatate publica judeteana sau a municipiului Bucuresti, in care se precizeaza ca este apt/inapt din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic) pentru exercitarea activitatii in domeniul pentru care candideaza;f) copia actelor doveditoare (certificat de casatorie etc.) privind schimbarea numelui fata de numele inscris in diploma de licenta, daca este cazul;g) chitanta de plata a taxei de concurs. Taxa de concurs este stabilita de Ministerul Sanatatii si se achita in contul ministerului, care va fi indicat prin anuntul de concurs.

(2) Persoanelor care nu isi exprima acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal le vor fi respinse dosarele de concurs.

(3) Candidatii care nu doresc sa depuna documente in copie legalizata se pot prezenta pentru depunerea dosarului, la orice directie de sanatate publica, avand asupra lor si documentele in original, in vederea certificarii.

(4) Dupa finalizarea inscrierilor, respectiv la data de 20 octombrie 2020, candidatii nu mai pot solicita schimbarea optiunilor de a concura intr-un anumit centru universitar sub niciun motiv.

(5) Un candidat poate depune un singur dosar de concurs.

(6) Depunerea mai multor dosare ale aceleiasi persoane pentru unul sau mai multe domenii de concurs atrage masura eliminarii candidatului respectiv din concurs.

Stiri pe aceeasi tema

NOUL AN SCOLAR 2016 – 2017. Cum arata structura noului an scolar si ce schimbari ii asteapta pe elevi

Cristiana Petrariu Bota

Tinerii din Romania pot aplica pentru stagii de practica la institutii ce tin de Uniunea Europeana

Ioana Badulescu

EVALUARE NATIONALA 2015, CLASA A II-A: Subiecte evaluare nationala la Limba romana scris

Cristiana Petrariu Bota

Lasa un comentariu

Prin continuarea navigării pe hotweek.ro, confirmaţi că acceptaţi utliizarea fişierelor tip cookies sau tehnologii asemănătoare pentru a analiza traficul şi a vă propune funcţionalităţi sociale, conţinut şi eventuale publicităţi personalizate. Accept Mai mult