Sedinta de Guvern a fost amanata. Ce spune Biroul de presa al Guvernului
Politica

Sedinta de Guvern din 15 iulie, prima dupa operatia lui Victor Ponta in Turcia. Vezi actele normative incluse pe agenda

Premierul Victor Ponta participa miercuri, 15 iulie, la prima sedinta de Guvern de dupa revenirea in tara dupa operatia suferita la genunchi la o clinica din Turcia. Printre proiectele de hotarare aflate pe ordinea de zi a sedintei de Guvern de astazi se numara cel privind acordarea unei zile lucratoare libere pe an pentru ingrijirea sanatatii copilului, proiectul privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor si al specializărilor de studii universitare si a structurii institutiilor de invatamant superior pentru anul universitar 2015-2016, cel privind continutul si formatul actelor de studii care vor fi eliberate absolventilor si personalului didactic din invatamantul preuniversitar, precum si proiectul privind acordarea de stimulente financiare absolventilor care au obtinut media 10 la Evaluarea Nationala si Bacalaureat. Mai jos puteti consulta toate proiectele de acte normative incluse pe agenda sedintei de Guvern de astazi.

Astfel, pe ordinea de zi a sedintei de astazi sunt incluse mai multe proiecte de lege, cum ar fi cel pentru ratificarea Acordului intre Guvernul Romaniei si Guvernul Jersey (un paradis fiscal) privind schimbul de informatii, dar si un proiect privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje. In sedinta va fi discutat un proiect de ordonanta pentru modificarea Legii recunostintei pentru victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989 si pentru revolta muncitoreasca anticomunista de la Brasov din noiembrie 1987.

El va fi noul premier al Romaniei, daca Ponta va demisiona din fruntea Guvernului

Guvernul va aproba normele de aplicare a Legii nr. 91/2014 privind acordarea unei zile lucratoare libere pe an pentru ingrijirea sanatatii copilului si va fi modificat Cadrul national al calificarilor, continutului si formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolventilor si personalului didactic din sistemul national de invatamant preuniversitar. Se vor acorda stimulente financiare absolventilor care au obtinut media 10 la evaluarea nationala si la examenul national de bacalaureat 2015. Vor fi stabilite normele metodologice privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la si de la locul de munca a cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar din invatamantul preuniversitar de stat. Organizarea si functionarea Ministerului Fondurilor Europene, ca si a Agentiei Antidrog se modifica.

Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse pe agenda şedinţei Guvernului României din 15 iulie, ora 12.00

I. PROIECTE DE LEGE

1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Jersey privind schimbul de informaţii în domeniul fiscal, semnat la Londra, la 1 decembrie 2014
2. PROIECT DE LEGE privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje
3. PROIECT DE LEGE pentru acceptarea Amendamentului de la Doha la protocolul de la Kyoto la Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, adoptat la Doha la 8 decembrie 2012
4. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 379/2003 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război

II. PROIECTE DE ORDONANȚĂ

1. PROIECT DE ORDONANȚĂ pentru modificarea Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987, nr. 341/2004
2. PROIECT DE ORDONANȚĂ privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative

III. PROIECTE DE HOTĂRÂRI

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 91/2014 privind acordarea unei zile lucrătoare libere pe an pentru îngrijirea sănătăţii copilului
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei Naţionale pentru învăţământ terţiar 2015-2020
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2015-2016
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea conţinutului şi formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolvenţilor şi personalului didactic din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar

Victor Ponta s-a intors in tara. Premierul s-a dus la Guvern in carje si i-a surprins pe jurnalisti cu un nou look

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea de stimulente financiare absolvenţilor care au obţinut media 10 la evaluarea naţională 2015 pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi la examenul naţional de bacalaureat 2015
7. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la şi de la locul de muncă a cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat
8. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Strategiei Naţionale pentru promovarea îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor vârstnice pentru perioada 2015-2020 şi a Planului strategic de acţiuni pentru perioada 2015-2020
9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene
10. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 461/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale Antidrog
11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind utilizarea sumei alocate de la bugetul de stat pentru finanţarea lucrărilor de finalizare a proiectului Phare RO 2004/016-772.03.04.02 C1 lot 4 – Repararea şi reabilitarea centrelor de instruire ale Poliţiei de Frontieră – Agigea – Constanţa
12. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar
13. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completare Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră şi a Hotărârii Guvernului nr. 204/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră
14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea responsabilităţilor specifice ale autorităţilor publice precum şi a structurilor tehnice pentru realizarea temelor de date spaţiale şi aprobarea măsurilor necesare pentru punerea în comun a acestora
15. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind recunoaşterea Fundaţiei Grupul de Iniţiativă Ecologică şi Dezvoltare Durabilă ca fiind de utilitate publică
16. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” – Administraţia Bazinală de Apă Buzău – Ialomiţa, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării
17. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Naţională „PLAFAR” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului
18. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale
19. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Argeş, Mureş, Vrancea, Călăraşi, Tulcea şi Dolj în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
20. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil şi darea acestuia în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba
21. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea anexei nr. 55 la Hotărârea Guvernului nr.1361/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vaslui, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vaslui
22. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar şi după caz, modificarea datelor de identificare ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru unele unităţi din subordine
23. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Dunării Fluviale” S.A. Giurgiu aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
24. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Comerciale „Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române – TAROM” S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
25. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în administrarea unor instituţii din subordinea Ministerului Culturii
26. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 740/2000 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, în administrarea Ministerului Culturii şi în folosinţa gratuită a Uniunii Scriitorilor din România
27. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Anexei numărul 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

IV. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Negocierea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Irak privind cooperarea în prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate, a traficului ilicit de substanţe stupefiante şi psihotrope sau precursori ai acestora, a terorismului şi a altor infracţiuni grave
2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Protocolului între Guvernul României şi Guvernul Canadei suplimentar la Acordul dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Canadei privind Cooperarea în Dezvoltarea şi Folosirea Energiei Atomice în Scopuri Paşnice, semnat la Ottawa, la 24 octombrie 1977
3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea modificării Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Coreea privind desfiinţarea reciprocă a vizelor, încheiat prin schimb de scrisori la Bucureşti, în data de 22 mai 1996, prin încheierea unui acord în forma simplificată a schimbului de scrisori între miniştrii afacerilor externe ai României şi Republicii Coreea
4. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Azerbaidjan cu privire la eliminarea obligativităţii vizei pentru titularii de paşapoarte de serviciu.

HotWeek.ro este un site exclusivist, care militeaza pentru promovarea valorilor. Daca te-ai saturat de zvonuri si de „stiri senzationale”, te asteptam sa revii pe hotweek.ro. Ne poti urmari si pe Facebook,Twitter sau Google Plus.  

 

Stiri pe aceeasi tema

Dragnea: Daca este adevarata povestea cu porcul, acel porc e un nesimtit si un penal

Ioana Badulescu

Va candida Tariceanu la alegerile prezidentiale din 2019?

Ioana Badulescu

Dragnea: Testamentul politic al Regelui Mihai trebuie urmat de noi toti, indiferent de convingerile politice

Cristiana Petrariu Bota

Lasa un comentariu

Prin continuarea navigării pe hotweek.ro, confirmaţi că acceptaţi utliizarea fişierelor tip cookies sau tehnologii asemănătoare pentru a analiza traficul şi a vă propune funcţionalităţi sociale, conţinut şi eventuale publicităţi personalizate. Accept Mai mult