La Iasi se deschide un laborator de biologie moleculara special amenajat pentru testarea probelor in vederea detectarii Covid-19
ExameneSocial

UMF Iasi a publicat Metodologia de admitere pentru anul universitar 2020 – 2021

ADMITERE 2020 – 2021. Universitatea de Medicina si Farmacie “Grigore T. Popa” din Iasi a aprobat si publicat Metodologia privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere in UMF Iasi in anul universitar 2020-2021. Fata de metodologia anterioara, una dintre noutati este scoaterea la concurs a cel putin zece locuri bugetate pentru absolventii de liceu care provin din sistemul de protectie social, conform Legii nr.221/18.XI.2019. Aceste locuri vor repartizate pe specializari de catre Consiliul de Administratie.

Potrivit metodologiei, daca la o specializare nu se inscriu candidati din aceasta categorie, locurile vor fi redistribuite, cu avizul CA, la specializarile unde exista candidati din aceasta categorie, inainte de sustinerea concursului de admitere. In cazul in care locurile nu se ocupa, vor fi redistribuite catre ceilalti candidati.

Conform Metodologiei de admitere pentru anul universitar 2020/2021, se mentin aceleasi discipline de examen pentru testul grila si aceeasi pondere a notei obtinute la examenul de bacalaureat fata de anul trecut. Admiterea la studii de licenta in Universitatea de Medicina si Farmacie “Grigore T. Popa” din Iasi, pentru toate ciclurile universitare (atat pentru locurile finantate de bugetul de stat cat si pentru locurile cu taxa) se realizeaza numai prin concurs de admitere, in limita locurilor aprobate pentru anul respectiv. Numarul de locuri aprobat va fi publicat imediat dupa primirea Ordinului Ministerului Educatiei Nationale.

Recomandarea redactiei: REZIDENTIAT 2019. Repartitia absolventilor incepe marti, Ministerul Sanatatii anunta modificari astfel incat tinerii rezidenti sa ramana in tara

In cadrul Concursului de admitere la UMF Iasi, selectarea candidatilor tine cont numai de nivelul pregatirii profesionale a acestora si se realizeaza prin doua modalitati:

Sustinerea unui probe scrise (test grila), in limba romana, pentru ocuparea locurilor subventionate de la bugetul de stat si a locurilor cu taxa in lei.

Evaluarea performantelor scolare si, eventual, universitare ale candidatilor, pe baza dosarului personal depus, pentru locuri cu taxa in valuta si locuri cu taxa in lei pentru a doua facultate.

Concursul de admitere se organizeaza de catre UMF Iasi pe domenii de licenta, la urmatoarele specializari:

Din domeniul Sanatate:

Medicina (reglementata sectorial, 360 credite – durata studiilor 6 ani)
Medicina Dentara (reglementata sectorial, 360 credite – durata studiilor 6 ani)
Farmacie (reglementata sectorial, 300 credite – durata studiilor 5 ani)
Asistenta Medicala Generala (reglementata sectorial, 240 credite – durata studiilor 4 ani),
Nutritie si Dietetica (reglementata general, 180 credite – durata studiilor 3 ani)
Balneo-fiziokinetoterapie si recuperare (reglementata general, 180 credite – durata studiilor 3 ani)
Tehnica dentara (reglementata general, 180 credite – durata studiilor 3 ani)
Cosmetica medicala si Cosmetologie (reglementata general, 180 credite – durata studiilor 3 ani),sub rezerva acreditarii programului de catre ARACIS si publicarii in Monitorul Oficial a Hotararii de Guvern privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor si al specializarilor/programelor de studii universitare si a structurii institutiilor de invatamant superior
Asistenta de Profilaxie Stomatologica (reglementata general, 180 credite, durata studiilor 3 ani), ),sub rezerva acreditarii programului de catre ARACIS si publicarii in Monitorul Oficial a Hotararii de Guvern privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor si al specializarilor/programelor de studii universitare si a structurii institutiilor de invatamant superior

Din domeniul Stiinte ingineresti aplicate:

specializarea Bioinginerie – 240 credite (durata studiilor 4 ani).

Test grila UMF Iasi

Concursul pentru admiterea la ciclul de studii universitare de licenta va avea loc sub forma unui test grila, cu durata de trei ore. Clasificarea candidatilor se va face in ordinea descrescatoare a mediei, in care o pondere de 90% va avea nota obtinuta la testul grila, iar 10% media de la bacalaureat.

Disciplinele de concurs sunt urmatoarele:

Pentru specializarile: Medicina si Medicina Dentara: Biologie clasa a XI-a (Anatomia si Fiziologia omului) – obligatoriu si Chimie organica sau Fizica – la alegere.
Pentru specializarea Farmacie: Chimie organica – obligatoriu si Biologie vegetala sau Biologie clasa a XI-a (Anatomia si Fiziologia omului) – la alegere.
Pentru specializarile: Asistenta Medicala Generala,Tehnica dentara, Nutritie si dietetica, Cosmetica medicala si Cosmetologie , Asistenta de Profilaxie Stomatologica – la alegere intre Biologie clasa a XI-a (Anatomia si Fiziologia omului) sau sau Chimie organica.
Pentru specializarea Balneo-fiziokinetoterapie si recuperare: Biologie clasa a XI-a (Anatomia si Fiziologia omului)
Pentru specializarea Bioinginerie – la alegere intre Matematica sau Biologie clasa a XI-a (Anatomia si Fiziologia omului).

In stabilirea numarului de intrebari dintr-un caiet de teza, la specializarile la care exista o disciplina de concurs obligatorie si una la alegere, se va tine cont de urmatoarea proportie:

60% din intrebari vor fi din disciplina obligatorie,
40% din intrebari vor fi din disciplina la alegere.
Intrebarile pot fi de tip complement simplu sau/si complement multiplu.

Calculul mediei finale (cu doua zecimale fara rotunjire) in vederea clasificarii se va efectua astfel: 90% nota la testul grila si 10% media la examenul de bacalaureat.

Pentru candidatii care provin din tari unde nu se sustine examen de Bacalaureat, in loc de media la examenul de bacalaureat se va lua in considerare media aritmetica a anilor de liceu, calculata pe baza notelor din foile matricole.

Stabilirea ierarhiei si publicarea rezultatelor

Admiterea in invatamantul superior, ca urmare a concursului, se face strict in ordinea descrescatoare a mediilor generale (sau a numarului de puncte) obtinute de candidati la concursul de admitere, in limita numarului de locuri (bugetate si cu taxa) pentru fiecare program de studii.

Media minima de admitere este 5 (cinci). Calculul mediei finale se va efectua numai la candidatii care au obtinut minim nota 5 (cinci) la proba scrisa, intrucat aceasta proba este eliminatorie.

In cazul existentei mai multor candidati cu medie egala cu cea a ultimului loc repartizat initial, se apeleaza la criterii de departajare dupa cum urmeaza:

media la proba scrisa,
media de la bacalaureat,
punctajul obtinut la materia obligatorie la proba scrisa,
nota obtinuta la examenul de bacalaureat la materia obligatorie de la proba scrisa.

Metodologia proprie privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere in UMF Iasi in 2020 poate fi consultata la urmatorul link.

Articole asemănătoare

REZULTATE LOTO 24 IANUARIE 2014: REPORTURI LA 6 DIN 49, JOKER SI 5 DIN 40

Bogdan

Laptele falsificat, o practica in comertul romanesc. Ce bem in loc de lapte

Lucy Ionesco

Protest la Ministerul Educatiei organizat de studenti, profesori si absolventi fata de reducerea numarului de locuri bugetate la universitati

Ioana Badulescu